Pracovné právo: Komisia prepracovala dokument podľa požiadaviek zamestnávateľov

Krátka správa

Finálna verzia dokumentu, ktorú mal možnosť vidieť EurActiv, za nazýva „Modernizácia pracovného práva v zhode s výzvami . storočia“. Predchádzajúce verzie sa nazývali „Prispôsobenie pracovného práva pre zabezpečenie flexibility a bezpečnosti pre všetkých“. Zmena názvu odráža kritiku zamestnávateľskej organizácie UNICE a členských krajín ako Švédsko či Británia, podľa ktorých dokument podkladal účastníkom výsledok konzultácií, pre ktoré mal byť iba podkladom, a tým limitoval spektrum možných výsledkov.

Zdroj z prostredia Komisie povedal, že konečná verzia je „omnoho vyváženejšia“ a viac schopná „získať jednomyseľný súhlas“ než predchádzajúca.

Oproti predposlednej verzii sa v konečnom dokumente objavilo len pár obsahových zmien. Zmenené boli aj posledné otázky, pri ktorých mohlo existovať podozrenie, že účastníkom konzultácie podkladajú rovno aj odpovede.

  • V otázke 1 bola odstránená časť, ktorá sa pýtala: „Potrebuje celkový rámec pracovného práva, či už na národnej alebo európskej úrovni, revíziu a prispôsobenie novým podmienkam?
  • Otázka 2 sa už nepýta „ako“ môže prispôsobenie pracovného práva prispieť k dosiahnutiu cieľov ako flexibilita, bezpečnosť a menšia segmentácia, ale pýta sa „či“ môže prispieť a „ako áno, ako?“
  • Otázka 8 sa nepýta, ktoré práva treba považovať za „právny základ“, aplikovateľný na všetkých pracovníkov, ale „Aký by bol, podľa vášho názoru, dopad takýchto minimálnych požiadaviek na vytváranie pracovných miest, ako aj na ochranu pracovníkov?“
  • K otázke 11 bola dodaná druhá časť: „Ktorými aspektmi organizácie pracovného času by sa malo Spoločenstvo zaoberať prioritne?“
  • Otázka 12 bola preformulovaná tak, aby sa zameriavala najmä na problémy cezhranične mobilných zamestnancov.

Dokument naštartuje štvormesačné konzultácie, ktoré sa uzavrú koncom marca 2007. v júni 2007 na základe výsledku konzultácií uverejní Komisia Oznámenie o flexikurite. Koncom roka 2007 by chcela Komisia definovať „súbor spoločných princípov“ flexikurity.