Pre „malé ryby“ je euro nevyhnutné

euro

 

Krátka správa

Štúdia londýnskeho inštitútu Centre for Economic Policy Research, nazvaná „In or Out: Does it Matter – An Evidence-based Analysys of the Trade Effects of the Euro“ analyzuje dopady zavedenia spoločnej meny na zahraničný obchod krajiny. Konštatuje, že z eurozóny, ako liberalizovanej obchodnej zóny, benefitujú jej členovia i nečlenovia. Pre niektoré členské krajiny EÚ však prijatie eura nemusí priniesť jednoznačné pozitíva.

Británia, Dánsko a Švédsko, ktoré ako jediné z EÚ-15 zatiaľ euo nezaviedli, neutrpeli po vzniku eura v 1999 žiadne straty v obchode. V skutočnosti ich obchodná výmena s krajinami eurozóny vzrástla o 7%, čo je len o niečo menej ako 9% nárast medzi členmi eurozóny navzájom. Naviac, ak by pristúpili k spoločnej mene teraz, prinieslo by to minimálny nárast exportu a skôr väčšie zvýšenie dovozu. V prípade Británie by to bolo zvýšenie vývozu o 2,4 miliardy eur a dovozu o asi 14 miliárd. Podobne by na tom boli aj Švédsko (vzrast o 1% celkového dovozu a 5% celkového vývozu) a Dánsko (1% a 6%).

Británia a Dánsko nie sú povinné prijať spoločnú európsku menu, čo je súčasťou výnimiek vyrokovaných s EÚ. Švédsko do eurozóny vstúpiť musí, zatiaľ tento krok ale odďaľuje.

Pokiaľ ide o krajiny, ktoré už spoločnú menu prijali, aj tu sú výsledky rôzne. Španielsku to napríklad výrazne pomohlo, zatiaľ čo na obchod Grécka mal tento krok nulový, či dokonca negatívny dopad.

Nové členské krajiny z EÚ-10 sa všetky zaviazali vstúpiť do eurozóny. Prvou bude Slovinsko už 1. januára 2007. Podľa autora správy Richarda Baldwina väčšie ekonomiky, Česká republika, Poľsko a Maďarsko, môžu mať dôvod chcieť si uchovať kontrolu nad monetárnou politikou a výmennými kurzami. Ako sa však vyjadril pre agentúru Reuters, vstup do eurozóny je jedinou cestou pre „malé ryby v ekonomickom zmysle“.

Slovensko plánuje prijať euro 1. januára 2009. Už minulú jeseň splnilo nevyhnutný predpoklad, vstúp do systému ERM II, v ktorom sa hodnota meny musí pohybovať vo vymedzenom rozmedzí voči hodnote eura. Potenciálny budúci premiér R. Fico však opakovane pripustil možnosť, že prijatie eura bude odložené o jeden rok. Podľa analytikov môže vstup ohroziť najmä príliš vysoká inflácia.