Pre rok 2022 navrhla Komisia rekordný rozpočet. Aké sú jeho priority?

Ilustračná fotografia. [EPA/Claudio Onorati]

Európska komisia prišla s návrhom rozpočtu pre budúci rok vo výške 167,8 miliardy eur. K tejto sume by malo pribudnúť 143,5 miliardy eur vo forme grantov v rámci Nástroja EÚ pre budúce generácie.

Rekordná finančná podpora má zmierniť ekonomické dôsledky pandémie a podporiť zelenú a digitálnu transformáciu Európy v súlade s prioritami viacročného finančného rámca.

Rozpočet na rok 2022 predstavuje 167,8 miliardy eur v záväzkoch a 169,4 miliardy eur v platbách. Komisia spresnila, že palebná sila rozpočtu a grantov cez plán obnovy zmobilizuje investície na oživenie hospodárstva a zabezpečí tvorbu udržateľných pracovných miest.

„Predkladáme bezprecedentnú úroveň finančnej podpory na zotavenie Európy po zdravotnej kríze. Pomôžeme ľuďom, spoločenstvám a regiónom, ktoré boli pandémiou najviac postihnuté. Budeme investovať do odolnosti Európy a jej modernizácie. Prioritou je dostať Európu späť do starých koľají, urýchliť jej oživenie a pripraviť ju na budúcnosť,” vysvetlil eurokomisár zodpovedný za rozpočet Johannes Hahn.

Komisia nespúšťa ochranu rozpočtu, europarlament ale chuť na žalobu prešla

Európsky parlament sa v marci vyhrážal žalobou, ak Komisia neprijme usmernenia potrebné pre štart mechanizmu na ochranu rozpočtu pred korupciou. Už je jasné, že to nestihne, v Parlamente je ale o súdnych krokoch ticho.

Komisia navrhuje prideliť v podobe záväzkov granty vo výške 118,4 miliardy eur cez Nástroj EÚ pre budúce generácie (Next Generation EU – NGEU). Ten má pomôcť zmierniť hospodárske a sociálne  dopady koronakrízy a zabezpečiť, aby boli európske ekonomiky udržateľnejšie, odolnejšie a dobre pripravené na budúce výzvy.

Poľnohospodári aj výskumný program Horizon Europe

Suma 53 miliárd eur je určená na spoločnú poľnohospodársku politiku a 972 miliónov eur na Európsky fond námorného a rybného hospodárstva a na posilnenie odolnosti agropotravinárskeho a rybárskeho sektora. Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka by mal získať 5,7 miliardy eur z NGEU.
Komisia ďalej navrhla vyčleniť 36,5 miliardy eur na regionálny rozvoj a súdržnosť, posilnených o 10,8 miliardy cez NGEU v rámci programu REACT-EU.
Na podporu partnerov a európskych záujmov vo svete pôjde 4,8 miliardy eur, ďalších 12,5 miliardy eur v rámci nástroja susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce a 1,6 miliardy eur na humanitárnu pomoc.
Komisia vyčlenila 13,1 miliardy eur na výskum a vývoj, z toho 12,2 miliardy na výskumný program Horizon Europe. Z NGEU by mohla pre túto “obálku” získať ďalších 1,8 miliardy eur.

Štyri kľúčové informácie o eurorozpočte, na ktorom sa dohodli europoslanci a štáty EÚ

Vyjednávači Európskeho parlamentu a členských štátov dosiahli kľúčovú dohodu o rozpočte EÚ na budúcich sedem rokov v hodnote 1, 074 bilióna eur. Europoslancom sa podarilo vyrokovať viac peňazí pre programy v oblasti zdravia, výskumu a vzdelávania 

Viac ako 5 miliárd na strategické investície

EK chce na budúci rok vyčleniť 5,5 miliardy eur na európske strategické investície, z toho 1,2 miliardy na program InvestEU pre kľúčové priority (výskum a inovácie, zelená a digitálna transformácia, zdravotníctvo a strategické technológie), 2,8 miliardy na Nástroj na prepojenie Európy na zlepšenie cezhraničnej infraštruktúry a 1,2 miliardy eur na program Digitálna Európa. Program InvestEU by mohol získať ďalších 1,8 miliardy eur cez NGEU.

Suma 4,7 miliardy eur je určená pre ľudí, sociálnu súdržnosť a hodnoty, z toho 3,4 miliardy na program Erazmus+, 401 miliónov na podporu umelcov a tvorcov v  Európe a 250 miliónov eur na podporu spravodlivosti, práv a hodnôt.

V roku 2022 navrhuje EK dať 2,1 miliardy eur na výdavky určené na vesmír, najmä na Európsky vesmírny program.

Suma 1,9 miliardy eur je určená na činnosti v oblasti životného prostredia a klímy, z toho 708 miliónov na program LIFE na podporu zmierňovania a prispôsobovania sa zmenám klímy a 1,2 miliardy eur na Fond spravodlivej transformácie (Just transition Fund – JTF). JTF by tiež mohol získať ďalších 4,3 miliardy eur z NGEU.

Ochrana hraníc, migrácia a vzťahy so susedmi

Komisia vyčlenila 1,9 miliardy eur na ochranu hraníc EÚ, z toho 780 miliónov pre Fond integrovanej správy hraníc a 758 miliónov eur pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).
Ďalších 1,9 miliardy eur EK určila ako podporu pre kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny prostredníctvom nástroja predvstupovej pomoci.
Na výdavky spojené s migráciou EK na budúci rok navrhuje sumu 1,3 miliardy eur, z toho 1,1 miliardy na podporu migrantov a žiadateľov o azyl.
Suma 1,2 miliardy eur je určená na riešenie výziev v oblasti obrany a spoločných bezpečnostných problémov, z toho 950 miliónov na podporu rozvoja schopností a výskumu v rámci Európskeho obranného fondu, ako aj 232 miliónov eur na podporu vojenskej mobility.

Európski audítori: Členské štáty slabo podporujú Frontex, hoci očakávania majú veľké

Členské štáty agentúru ešte stále pri riadení vonkajších hraníc EÚ nepodporujú dostatočne. Zlá je výmena informácií, ich množstvo aj kvalita. Nový mandát Frontexu preto možno nenaplní ani dvojnásobne väčší rozpočet.

Ďalej Komisia navrhuje 600 miliónov eur na bezpečnosť, z toho 227 miliónov eur na Fond vnútornej bezpečnosti, ktorý bude slúžiť na boj proti terorizmu, radikalizácii, organizovanému zločinu a počítačovej kriminalite.

Návrh EK sa týka aj 905 miliónov eur na zabezpečenie fungovania jednotného trhu EÚ, z toho 584 miliónov na program pre jednotný trh, a takmer 200 miliónov eur na prácu v oblasti boja proti podvodom, daniam a clám.
Dokopy 789 miliónov eur je vyčlenených pre zdravotnícky program EU4Health a 95 miliónov eur na mechanizmus civilnej ochrany EÚ (rescEU). RescEU by mohol získať ďalších 680 miliónov eur cez NGEU.

Rozpočtový návrh EK ešte musia odobriť členské krajiny EÚ a Európsky parlament.

Partner