Priority EIB proti záujmom EÚ?

Krátka správa:

CEE Bankwatch Network, mimovládna organizácia, ktorá monitoruje aktivity medzinárodných finančných inštitúcií s cieľom predísť environmentálne a sociálne škodlivému používaniu rozvojových financií, vyzvala Európsku investičnú banku (EIB), aby ukončila svoju „kultúru lietadiel, pôžičiek a automobilov“.

Správa „Stratená v doprave“, ktorá bola pripravená touto momovládkou, skúma dopravné projekty, ktoré boli financované EIB v rokoch 1996-2005. Správa zistila, že EIB požičiava trikrát viac automobilovému priemyslu než ktorémukoľvek inému priemyselnému sektoru. Podľa správy ide 31% priemyselných pôžičiek EIB na celom svete na podporu výroby automobilov.

To vedie MVO-čku k argumentom o tom, že EIB je predpojatá a preferuje projekty cestnej a leteckej dopravy a teda že táto inštitúcia nesleduje dopravné priority EÚ, ktorým by mala napomáhať. Namiesto toho MVO-čka tvrdí, že EIB „zanedbáva najprogresívnejšie (politiky EÚ), ako napríklad dostať dopravu na železnice a vysporiadať sa s rastom dopravy.“

Bankwatch vyzýva EIB, aby obmedzila svoje pôžičky, smerované na udržiavanie alebo zlepšovanie bezpečnosti v sektore cestnej dopravy a automobilového priemyslu. Finančná inštitúcia by podľa mimovládky tiež mala zastaviť investície do leteckého sektora, „už ťažko subdidovaného a najrýchlejšie rastúceho zdroja oxidu uhličitého v EÚ“.

Namiesto toho MVO-čka vyzýva EIB, aby podporovala viac železničnú dopravu, mestskú verejnú dopravu, intermodálnu dopravu a dopravný manažment, rovnako ako výskum a vývoj čistejších a bezpečnejších technológií.

Ešte skôr tento mesiac zverejnila správu aj Cestná federácia EÚ, v ktorej tvrdí, že viac investícií do cestnej infraštruktúry je potrebných na „odstránenie zápch, vyhnutie sa mestským centrám a dokončenie chýbajúcich prepojení“. Správa argumentovala, že zlá cestná infraštruktúra „stojí každoročne miliardy na stratenom palive a nepochybne prispieva k environmentálnemu záznamu dopravného sektora“.