Premiér: Európska rada sa bude zaoberať chlebovými témami

FOTO TASR/Štefan Puškáš

Ako pred začiatkom dvojdňového summitu Európskej rady avizoval premiér Robert Fico, podľa programu sa zdá, že rokovania opäť budú trvať do neskorých nočných hodín. Spomedzi tém, ktoré budú hlavy štátov a vlád preberať vyzdvihol dve.

Prvou je boj proti nezamestnanosti mladých ľudí. „Teší ma, že v záveroch sa nám podarilo presadiť jedno ustanovenie, ktoré hovorí, že Komisia a Európska únia budú pružnejšie pri možnosti presúvania peňazí v rámci fondov,“ poukázal. Ako ďalej vysvetlil umožnilo by to prostriedky z fondov, kde je buď pomalé čerpanie, alebo hrozí prepadnutie peňazí realokovať na projekty realizované ministerstvom práce alebo hospodárstva zamerané na tvorbu pracovných miest. Doteraz bolo takto zazmluvnených viac ako 7 tisíc pozícií a podľa očakávaní by tento počet mal dosiahnuť viac ako 12 tisíc.

Ďalej poukázal, že Slovensko bude môcť čerpať 80 miliónov eur navyše z balíka 6 miliárd eur, ktoré boli v rámci rozpočtu na obdobie 2014 – 2020 vyčlenené v rámci iniciatívy Príležitosť pre mladých.  Patrí totiž medzi 10 až 11 krajín EÚ s nezamestnanosťou mladých vyššou ako 25 %, ktorých sa má týkať pripravovaná schéma pomoci.

Tieto peniaze sa podľa premiérových slov môžu buď vynaložiť na podobné projekty ako robí ministerstvo práce. Malým a stredným podnikom sú preplácané náklady na mzdu na 6, 9, alebo 12 mesiacov s podmienkou, že zamestnávateľ potom udrží takéhoto mladého človeka v zamestnaní.

„Potom ide o projekt Garancia pre mladých, ktorý je veľmi náročný, pretože každý mladý človek by sa do štyroch mesiacov od momentu, keď sa stal nezamestnaným, mal vrátiť buď do rekvalifikácie, vzdelávacieho procesu alebo dostať ďalšiu prácu. My takéto možnosti máme v zákonoch, no nemáme ich kryté finančnými prostriedkami, preto týchto ďalších takmer 80 miliónov eur by pre Slovensko bolo obrovským prínosom,“ poukázal.

„Európska rada sa ide zoberať chlebovými témami, z ktorých Slovensko môže významne profitovať a znovu sa potvrdzuje, že keď sme rešpektovaná a dôveryhodná krajina, tak sa môžeme na týchto aktivitách podieľať viac ako iní,“ dodal.

Zároveň zdôraznil, že bude pokračovať v úsilí o zmenu nariadenia týkajúceho sa pravidla n+2 a n+3 pri čerpaní eurofondov. Slovensku hrozí prepadnutie 350 miliónov eur zo súčasného programového obdobia. Európska komisia predložila legislatívny návrh úpravy nariadenia, ktoré by dali Slovensku a Rumunsku (tomu hrozí prepadnutie 1,3 miliardy eur) rok navyše. Osud zmien v Európskom parlamente je ale neistý, navyše je tu minimálne 7-8 ďalších záujemcov (ide napríklad o Českú republiku), ktorí by sa radi k takémuto režimu pripojili tiež. „Musím s týmito premiérmi hovoriť, aby sme neurobili nejakú zbytočnú hlúposť,“ uviedol premiér.  

Reagoval aj na dohodu s Európskym parlamentom na budúcom viacročnom rozpočte. „Je to úžasné, pretože Slovensko vybojovalo obrovské množstvo peňazí a keby rozpočet nebol schválený tak ideme podľa provizória a o tieto peniaze prídeme,“ uzavrel.