Presun nákladnej dopravy na rieky?

 


Krátka správa:

Vicepredseda Komisie, ktorý zodpovedá tiež za rezort dopravy, Jacques Barrot, včera prezentoval nový akčný program, zameraný na podporu riečnych vodných ciest. Akčný program, ktorý nesie názov NAIADES (Navigation And Inland Waterway Action and Development in Europe), bude prebiehať od roku 2006 do roku 2013.

NAIADES sa pokúsi o „vyváženie nákladného dopravného systému“, ktorý, ako Komisia verí, je v súčasnosti príliš zameraný na cestnú dopravu. „S flotilou asi 11 000 plavidiel a kapacitou, rovnocennou 10 000 vlakom alebo 440 000 nákladných áut, môžu vnútorné vodné cesty urobiť dopravu v Európe efektívnejšou, spoľahlivejšou a viac priaznivou pre životné prostredie,“ povedal Barrot.

Program sa zameriava na 5 oblastí:

  • narastajúci podiel na trhu
  • modernizácia flotily
  • pritiahnutie zručných a kvalifikovaných pracovníkov
  • zlepšenie imidžu sektora
  • postavenie novej infraštruktúry

Budú vydané nové smernice pre štátnu pomoc , ktorých cieľom je „uľahčiť investovanie … a podporiť programy na modernizáciu flotily a inováciu“.

Komisia tvrdí, že vnútorné vodné cesty sú obzvlášť ohrozené v strednej a východnej Európe, kde cesty predstavujú väčšinu trhového podielu na nákladnej doprave. „V súčasnosti sa používa len 7-10% maximálnej kapacity Dunaja,“ poukazuje Komisia. Pre porovnanie, sektor získal „značný modálny podiel“ v krajinách Beneluxu a Francúzsku , a to vďaka proaktívnym politikám počas posledných 10-15 rokov. Trhový podiel pre vnútorné vodné cesty je v Holandsku v súčasnosti na úrovni 40%, poukazuje Komisia.