Šéf Euroskupiny chváli Slovensko

Pre Slovensko aj Holandsko je dobrou správou, že sa obidvom krajinám podarilo vystúpiť z procedúry nadmerného deficitu, vyhlásil počas návštevy Slovenska minister financií Holandska a prezident Euroskupiny Jeroem Dijsselbloem.

"Slovensko aj Holandsko dosiahli veľký míľnik, lebo sa im podarilo vystúpiť z procedúry. To odráža úspešné úsilie Slovenska. Hospodársky rast Slovenska je jeden z najvyšších spomedzi štátov v eurozóne, a to je veľmi dôležité," skonštatoval Dijsselbloem.

Veľmi dôležité je tiež podľa neho znižovanie nezamestnanosti, ktorá je vysoká vo všetkých členských štátoch.

Slovenský bankový sektor

V najbližších mesiacoch bude podľa prezidenta Euroskupiny prioritou začatie budovania bankovej únie.

Právny rámec smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (BRRD) by mali štáty zaviesť k januáru 2016. Slovensko by to malo stihnúť pred koncom tohto roka. Holandsko po lete predloží návrh legislatívy na schválenie do svojho parlamentu, informoval Dijsselbloem.

„Výsledok posudzovania aktív jednotlivých bánk nám nie je známy. Mnoho bánk už reštrukturalizuje, prinášajú kapitál, idú na trhy, nečakajú na výsledky preskúmavania, ale prinášajú výsledky vopred. To je signál, že sa to vyvíja dobrým smerom, hovorí.

Slovenský bankový sektor je podľa neho v dobrom stave. „Teším sa na spoluprácu v rámci Euroskupiny," dodal Dijsselbloem.

Ďalší program pre Grécko?

Podľa Európskej komisie je vysoko zadlžené Grécko aj napriek návratu na kapitálový trh naďalej odkázané na medzinárodnú finančnú pomoc. Na úrovni EÚ sa v súčasnosti zvažujú kroky pre prípad ďalšej finančnej transakcie.

Udržateľnosť gréckeho dlhového bremena závisí od mnohých faktorov, hovorí Dijsselbloem.

Sledujeme vývoj gréckych aktív, úrokové sadzby úverov, hospodársky rast a schopnosť Grécka zabezpečiť udržateľnosť svojho dlhu, dodáva.

Podľa neho by však v prípade nutnosti bol tretí program pomoci pre Grécko objemovo menší ako boli predchádzajúce dva.

„Po lete sa ku gréckemu programu vrátime. Politickú podporu tu veľmi nevidím,“ dodáva.

Euractiv/TASR