Prežije globalizácia globálne oteplenie?

Krátka správa

Nedostatok prírodných zdrojov môže „diktovať podmienky medzinárodných vzťahov“. Ide predovšetkým o zásoby pitnej vody a o pôdu, na ktorej je možné dopestovať poľnohospodárske plodiny pre výrobu potravín.

Globálne oteplenie tak môže zlikvidovať globalizáciu ako takú. Tá predstavuje zvyšovanie vzájomného prepojenia a previazanosti ľudí a geografických území. Ide o dôsledok zdokonaľovania systémov dopravy, komunikačných prostriedkov, informačných technológií. Globalizácia vedie k politickému, hospodárskemu a kultúrnemu zbližovaniu sa.

„Niektoré z dôsledkov [klimatických zmien] by mohli nevyhnutne viesť k zániku globalizácie tak, ako ju poznáme“, konštatuje vo svojej správe Leon Fuerth (CSIS). Podľa neho by sa tak mohlo stať v dôsledku toho, že jednotlivé regióny sveta sa budú snažiť konzervovať a uchovať sami pre seba všetko to, čo budú potrebovať k prežitiu. Fuerth a jeho kolegovia sa domnievajú, že „formy nenávisti, ktoré sa vybudovali medzi jednotlivými skupinami budú zdôraznené, ak sa [skupiny] pokúsia o svoj presun do [klimaticky] priaznivejších lokalít planéty.“

Ak sa teda prírodné zdroje a potravinové kapacity jednotlivých geografických území stanú predmetom sporu, bude to znamenať koniec vzájomného zbližovania sa na akejkoľvek úrovni.

Napríklad „na Blízkom východe bude politiku ovládať voda, nakoľko sa rieka Jordán stane bytostne prepojenou so záujmami Sýrie, Libanonu, Jordánska, Izraela a Palestínskej samosprávy.“ Tento príklad uvádza John Podesta, bývalý vedúci Bieleho domu v administratíve prezidenta Billa Clintona.

Problematika globálneho oteplenia a jeho dôsledkov nie je nová. Americkí generáli vo výslužbe už v apríli varovali, že klimatické zmeny by sa mali stať súčasťou agendy národnej bezpečnosti štátov, USA nevynímajúc (EurActiv 18/04/07). V apríli sa ozvala aj OSN, ktorá  upozornila na fakt, že to budú predovšetkým najchudobnejšie krajiny, ktoré budú vplyvom globálneho oteplenia trpieť najviac (EurActiv 10/04/07).