Priatelia kohézie sa zastali návrhu rozpočtu Komisie

zdroj TASR

Podľa návrhu Komisie sa vyčlení v budúcom programovom období na kohéznu politiku suma 339 mld. eur z celkového balíku viac ako 1 bilión eur. V porovnaní s týmto obdobím to predstavuje pokles o 4,5 %.

V dôsledku krízy však vzniká tlak zo strany čistých prispievateľov do rozpočtu, aby boli výdavky na politiku súdržnosti ešte viac zoškrtané. Skupina „Priateľov Kohézie“ dnes spoločne podporila návrh EK.

„Verím, že spoločný hlas, ktorý dnes zaznie z Bratislavy bude natoľko silný, že pri zostavovaní konečných čísiel rozpočtu, ho bude dostatočne počuť,“ vyhlásil po stretnutí premiér SR Robert Fico.

Spoločnú deklaráciu podporili aj predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz.  

Podľa Barrosa nie je kohézna politika prínosná len pre krajiny, ktoré dostávajú eurofondy. „Ide aj o investíciu, ktorá podporuje aj iné časti Európy a má dôležitú úlohu v znižovaní nerovnováh v Európe,“ vyhlásil predseda EK.

Taktiež zdôraznil potrebu ekonomického rastu. „Priatelia kohézie a Priatelia lepšieho narábania s prostriedkami by sa mali v Európskej rade zjednotiť a stať sa Priateľmi udržateľného rastu“. Za najdôležitejší nástroj pre budúci rast považuje práve európsky rozpočet.  

S tým súhlasí aj Schultz. „Európsky rozpočet je najlepším nástrojom pre stabilizáciu krajín a obnovenia ekonomického rastu a zamestnanosti,“ povedal.

Pragmatizmus, nie ideológia

Predseda Európskeho parlamentu si myslí, že jeho pozícia je jednoduchá, keďže väčšina politických strán Európskeho parlamentu zastáva rovnaký názor ako „Priatelia kohézie”.

“Viacročná finančná perspektíva musí viesť k spravodlivej dohode. To znamená pragmatický prístup, nie ideologický,” povedal novinárom na tlačovej konferencii.

Podľa účastníkov summitu sú eurofondy kľúčovým investičným nástrojom pre prijímateľov kohéznej pomoci. „Až 76 % všetkých investícií na Slovensku pochádzajú z európskych fondov EÚ. To sú nenahraditeľné zdroje,“ vyhlásil Fico.

Ďalšie zníženie vo financovaní kohéznej politiky – nad rámec súčasného návrhu Komisie, by bol v rozpore s ambíciami Stratégie Európa 2020, píše sa v spoločnej deklarácii.

Lídri sa v deklarácii taktiež prihlásili k lepšej kvalite narábania s prostriedkami EÚ a privítali opatrenia, ktoré boli už v tomto smere prijaté.  

Rokovania o rozpočte na budúce programové obdobie 2014-2020 vstupujú pod cyperským predsedníctvom do rozhodujúcej fázy. Cieľom summitu bolo preto vytvoriť tlak na prebiehajúce rokovania.

Slovensko chce dosiahnuť dohodu o viacročnom rozpočte do konca tohto roka. V opačnom prípade by sa mohlo ohroziť čerpanie budúcich eurofondov od 1. januára 2014.