Priemyselníci naliehajú na návrat k otvoreniu trhov a súťaže

Európsky okrúhly stôl priemyselníkov (ERT), skupina generálnych riaditeľov a predsedov nadnárodných korporácií požaduje, aby sa dodržiavalo právo hospodárskej súťaže, aj keď budú miestne podniky žiadať o vládnu výpomoc.

"Niektoré úspechy politiky hospodárskej súťaže EÚ na zabezpečenie riadneho fungovania trhov by mohli byť v čase hospodárskej krízy ohrozené," píše v predslove k novej správe Jacob Wallenberg, predseda pracovnej skupiny pre politiku hospodárskej súťaže skupiny ERT.

Správa "Výzvy v politike hospodárskej súťaže EÚ" konštatuje, že štátna pomoc bola vždy oblasť, kde bol politický tlak najvyšší a tiež varuje pred negatívami, ktoré môže priniesť snaha v krátkodobom horizonte zachrániť pracovné miesta.

Politika hospodárskej súťaže musí byť uplatňovaná – najmä v oblasti štátnej pomoci – tak, aby boli trhy naďalej otvorené a transparentné. Je potrebné zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi a dôsledne uplatňovať európske pravidlá štátnej pomoci," hovorí skupina.

ERT tvrdí, že štátna pomoc Európskej komisie predstavuje príležitosť presadiť sa, a preto hrá dôležitú úlohu v pokrízovej priemyselnej politike EÚ.

"To, ako zvládame reštrukturalizáciu priemyslu v priebehu krízy bude nesmierne dôležité aj v čase, keď sa ekonomická aktivita znova zdvihne," konštatuje správa, ktorá varuje pred obetovaním budúceho rastu národným záujmom, ak by došlo k vyrovnávaniu priemyselného rozvoja v dlhodobom horizonte.

Pri zabezpečení jednotného trhu EÚ je potrebné vyhnúť sa narušeniu hospodárskej súťaže, tvrdia priemyselníci vo svojej správe, poverení Larsom-Hendrikom Rollerom, bývalým hlavným ekonómom antitrustového oddelenia Komisie.

EÚ hrá tiež významnú úlohu pri práci s novými ekonomickými mocnosťami pri pomoci rozvoja ich politík hospodárskej súťaže. ERT by tiež chcela vidieť Čínu, Indii, Mexiko a Brazíliu plne integrované do svetovej konkurenčnej architektúry.

"Zabezpečenie silnej európskej pozície v otázkach hospodárskej súťaže v medzinárodnom kontexte – ako napríklad v oblasti štátnej pomoci – sa stáva stále významnejšou. Je dôležité, aby mala Európa zodpovedajúce slovo pri udržaní rovnakých podmienok na globálnej úrovni," hovoria priemyselníci.

Žiadajú, aby EÚ posilnila svoje vzťahy s antitrustovými úradmi, ktoré deklarovali ochotu prijať razantnejší postoj v oblastiach, ako sú fúzie a monopoly.

Politika hospodárskej súťaže by mala byť plne začlenená do vonkajších politík EÚ, kde bude pracovať vedľa obchodnej politiky, uvádza ERT.

Správa tiež vyzýva Brusel, aby udržiavala "orientáciu na spotrebiteľa" v oblasti politiky hospodárskej súťaže a zlepšila koordináciu medzi jednotlivými oblasťami, ako sú životné prostredie a ochrana spotrebiteľa.

Wallenberg, predseda pracovnej skupiny ERT o politke hospodárskej súťaže a predseda Investor AB, varuje pred považovaním voľného trhu za samozrejmosť.

"Veríme, že vytvorenie jednotného európskeho trhu vedie k jeho rastu a inovácii. Prínosy pre spotrebiteľov by sa v tejto súvislosti nemali podceňovať. Vo svetovej ekonomike majú pravidlá, ako právo hospodárskej súťaže ešte väčší význam," dodáva.