Prieskum: Na uzdravenie hospodárstva treba veľké reformy

Sedem z desiatich ľudí tvrdí, že kríza zdôraznila potrebu zásadných zmien v svetovom ekonomickom systéme. Vyplýva to z prieskumu pre BBC World Service, ktorý uskutočnila spoločnosť Globescan. Zapojilo sa doň 29,913 respondentov z 24 krajín, ktorí reagovali na svetovú hospodársku krízu.

Prieskum mapuje verejnú mienku pred stretnutím lídrov skupiny G20 veľkých rozvinutých a rozvojových ekonomík, ktorí sa stretnú vo štvrtok v Londýne, aby sa dohodli na koordinovanej politickej odpovedi na súčasný stav svetového hospodárstva.

Spomedzi národov G20, šesť z desiatich opýtaných tvrdí, že vidia potrebu zásadných zmien v ekonomike vlastnej krajiny. Tri štvrtiny Američanov súhlasili, že na pomoc hospodárstvu USA sú potrebné reformy. Tí, ktorí potvrdili, že kríza ovplyvnila ich život, mali rôzny názor na to, ako dlho bude trvať proces návratu do normálneho stavu, pričom polovica z nich tvrdí, že to bude trvať rok a 46 %, že dva a viac.

Drvivá väčšina Európanov súhlasí, že svetový ekonomický systém potrebuje zmenu, no rôzne odpovedali na to, ako ich kríza zasiahla. Menej ako traja Nemci tvrdia, že hospodárske problémy ovplyvnili ich osobný život, oproti 62 % Talianov a 44 % Britov.

Inak sa na krízu a jej vplyvy dívajú Rusi, z ktorých len tretina opýtaných potvrdila, že zasiahla do ich života, no menej ako polovica cíti potrebu zmeniť svetový finančný systém.

(EurActiv / Reuters)