Prístroje obsahujúce ortuť na „čiernej“ listine

teplomer (zdroj: www.creativecommons.com)

Krátka správa

Zákaz, ktorý europoslanci schválili včera v rámci svojho plenárneho zasadania, znamená, že predošlé výzvy na časovo neobmedzenú výnimku v prípade ortuťových barometrov neboli vypočuté. Výrobcovia týchto prístrojov však budú mať dvojročné prechodné obdobie na prispôsobenie sa novým obmedzeniam.

Frakcia zelených privítala výsledky hlasovania so slovami: „Konečne to ukončí smutnú kapitolu týkajúcu sa barometrov. Presne rovnaký zákaz mohol byť prijatý už v prvom čítaní minulý rok, ale konzervatívci a viacerí liberáli získali podporu pre svoje úsilie o vyňatie barometrov. Teraz boli našťastie úplne prehlasovaní. Keďže máme k dispozícii tradičné aj moderné alternatívy bez obsahu ortuti, neexistuje žiadny dobrý dôvod na pokračovanie vo výrobe ortuťových barometrov.“

Europoslanci vo Výbore pre životné prostredie v júni za účelom dosiahnutia dohody s Radou EÚ nepodporili výnimku pre ortuťové barometre, ktorú predložili britskí konzervatívni europoslanci.

Mimovládne organizácie ako napríklad Európsky úrad pre životné prostredie (EEB) a Health Care Without Harm (HCWH) vo väčšine prípadov privítali výsledok hlasovania v EP, ale vyjadrili svoju ľútosť nad tým, že „prístroje na meranie tlaku s obsahom ortuti neboli pre odborné použitie zakázané, aj keď sú k dispozícii bezpečné, presné a spoľahlivé alternatívy“.

Európska komisia, ktorá očakáva, že spomínaný zákaz prinesie zníženie emisií z ortuti o 33 ton ročne, pristúpi k revízii otázky ortuťových prístrojov na meranie tlaku pre odborné použitie o dva roky. Ak posúdi, že existuje skutočne spoľahlivá alternatíva týchto prístrojov, rozšíri zákaz aj na ne.

Európsky parlament zostáva voči Rade EÚ stále v opozícii v otázke obchodovania a skladovania ortuti.