Pritvrdí Komisia voči bankám?

 

Krátka správa:

Po rozhodnutí regulačného úradu Veľkej Británie, kontrolujúceho konkurenciu (Office of Fair Trading), podniknúť právne kroky proti spoločnostiam, vydávajúcim kreditné karty (Visa, MasterCard) za to, že používajú antikonkurenčné praktiky pri transakciách na kreditných kartách (pozri EurActiv, 21. október 2005), sa aj Komisia rozhodla 13. júna 2005 spustiť sektorové šetrenie v sektore maloobchodného bankovníctva a podnikového poisťovníctva.

Doposiaľ sa pátranie zameralo na podmienky vstupu na trh, stav konkurencie medzi platobnými sieťami a tiež na mieru výberu pre spotrebiteľov a malé a stredné podniky.

Predbežné výsledky sektorového šetrenia v maloobchodnom bankovníctve mali byť zverejnené 11. apríla na tlačovej konferencie komisárkou pre konkurenciu Neelie Kroesovou. Podľa denníka L´Echo by mohla komisárka Kroesová pohroziť podniknúť právne kroky proti spoločnostiam ako MasterCard a Visa za to, že porušujú konkurenčné pravidlá.