Prognózna eurokomisie: Slovensko dosiahne predpandemický rast do konca roka

Ilustračný obrázok. [Pixabay.]

Miernejší pokles a pomalší rast. Európska komisia podobne ako ministerstvo financií revidovala predpoveď ekonomického rastu. Očakáva nižší prepad ako v jesennej prognóze, no zároveň aj pomalšie tempo rastu.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a postupné uvoľňovanie ochranných opatrení by malo umožniť prudké zvýšenie ekonomického rastu Slovenska, keď v druhej polovici roka 2021 by rast HDP mal dosiahnuť úroveň 4 percent, pričom Slováci by sa na predpandemickú úroveň produkcie mali dostať do konca tohto roku a v roku 2022 by mal byť rast HDP na úrovni 5,4 percenta. Uvádza sa to v zimnej prognóze na rok 2021, ktorú vo štvrtok zverejnila Európska komisia. V jesennej prognóze Komisia predpovedala na rok 2021 vyšší rast ako teraz – 4,7 percenta.

Komisia uviedla, že po silnom ekonomickom oživení v treťom štvrťroku 2020 druhá vlna pandémie koncom roka utlmila hospodársku aktivitu na Slovensku, čo bude mať za následok pokles HDP o 5,9 percenta v porovnaní s rokom 2019. V jesennej prognóze Komisia očakávala prepad až o 7,5 percenta.

Počas roka 2021 sa predpokladá, že postupné očkovanie obyvateľstva umožní prudší rast ekonomiky už v druhej polovici roku na úrovni štyri percentá HDP. Slovenská ekonomika by podľa tohto vývoja mala dosiahnuť svoju predpandemickú úroveň produkcie ešte do konca roka a v roku 2022 sa rast HDP odhaduje na 5,4 percenta. Spolu s Maltou by tak Slovensko malo na budúci rok zaznamenať najvyšší rast HDP v 27-člennej EÚ.

Prognóza Komisie sa tak do veľkej miery podobá na odhad Inštitútu finančnej politiky (IFP), ktorú v stredu (10. februára) zverejnil minister financií Eduard Heger. Podľa nej má Slovensko po 5,8-percentnom poklese z minulého roka narásť o 3,9 percenta.

Prognóza Komisie: Hospodársky rast bude na Slovensku rýchlejší ako v eurozóne

Hospodársky rast Slovenska v roku 2021 bude na úrovni 4,3 percenta HDP. Eurozóna bude rásť tempom 4,2 percenta HDP. Naznačili to vo štvrtok zverejnené jesenné ekonomické prognózy Európskej komisie.

Prognóza zatiaľ bez plánu obnovy

Podľa prognóz Komisie zhoršujúci sa krátkodobý výhľad ovplyvňujú predovšetkým domáce výdavky. Napriek fiškálnym opatreniam vlády na utlmenie poklesu príjmov a straty pracovných miest núdzové opatrenia priškrtili podnikateľský sektor a cestovné obmedzenia znižujú súkromnú spotrebu, najmä v sektore služieb.

Dlhodobú neistotu udržujú aj vysoké preventívne úspory v domácnostiach a pandemická situácia odrádza aj od investičných výdavkov. Po predpokladanom zrušení väčšiny protipandemických opatrení sa prudký nárast domáceho dopytu očakáva až v druhej polovici roka 2021.

Na rozdiel od sektora služieb sa slovenský priemysel ukazuje ako odolnejší. Do veľkej miery bol chránený pred obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou. To je dobré znamenie pre priemyselný exportný sektor, ktorý by mal profitovať aj zo zlepšeného zahraničného dopytu. Vďaka veľkému podielu dovážaných medziproduktov silný vývoz by mal zaistiť aj rýchlejší rast dovozu, a to aj napriek pôvodne slabším domácim výdavkom.

Celkovo sa predpokladá, že čistý vývoz v prognózovanom období 2021 až 2022 pozitívne prispeje k rastu HDP Slovenska.

Komisia očakáva, že inflácia sa na Slovensku začiatkom roku 2021 prudko spomalí v dôsledku poklesu regulovaných cien energií. Zhoršujúci sa krátkodobý výhľad bude pôsobiť ako ďalšia dezinflačná sila prostredníctvom slabšieho domáceho dopytu, čo bude mať za následok ročnú mieru inflácie vo výške 0,5 percenta v roku 2021.

Dynamickejšie oživenie ekonomiky v druhej polovici roku 2021 by malo vyvolať rastúce cenové tlaky, najmä v sektore domácich služieb, čo povedie k postupnému zvyšovaniu miery inflácie, ktorá sa podľa odhadov v roku 2022 ustáli na úrovni 1,6 percenta.

Komisia upozornila, že budúce výdavky spojené s nástrojom na oživenie a odolnosť, cez ktorý by Slovensko malo dostať granty vo výške okolo šesť miliárd eur, nie sú zahrnuté v zimnej prognóze.