Proti americkej hospodárskej recesii spoločne

Krátka správa

Európska centrálna banka (ECB) spoločne s Americkou federálnou rezervou (Fed Bank), Bank of England a centrálnymi bankami Kanady a Švajčiarska oznámili prijatie spoločných pravidiel pre trhy s úvermi. Rozhodnutie z 12. decembra 2007 má znížiť aktuálne tlaky, ktorým tento sektor v súčasnosti čelí.

Rozhodnutie spočíva v uvoľnení väčšieho množstva prostriedkov pre komerčné banky a iné finančné inštitúcie obchodujúce s úvermi. Viac voľných peňazí má prispieť k tomu, aby boli úvery dostupnejšie, čo by malo v konečnom dôsledku viesť k stimulácii svetovej ekonomiky.

Naposledy bolo takéto spoločné úsilie dominantných centrálnych bánk sveta vyvinuté po teroristických útokoch z 11. septembra 2001.

Súčasné kroky sú reakciou na obavy ekonómov z prehlbujúcej sa hospodárskej recesie v USA. Tá nemá dopad len na tamojšiu ekonomiku, ale sú ňou negatívne dotknuté takmer všetky hlavné ekonomiky sveta. Globálne dopady by sa mohli zintenzívniť, ak by komerčné banky reagovali na letnú hypotekárnu krízu v USA obmedzením poskytovania úverov.

Voči spoločnému opatreniu 5 centrálnych bánk sa ohradili niektorí kritici. Argumentujú, že banky odmietajú poskytovať úvery nie preto, že by nemali dostatočný objem zdrojov, ale preto, lebo sa obávajú dôsledkov zhoršeného amerického trhu s nehnuteľnosťami. Ten je oproti uplynulým rokom vo výraznej recesii. Navyše aj britský trh s nehnuteľnosťami začína vykazovať prvé známky stagnácie.

„V oblasti monetárnej politiky sú dnes transatlantické vzťahy poznačené širším kontextom interakcií medzi eurosystémom a systémom federálnych rezerv“, vyhlásil Jean-Claude Trichet, prezident ECB. Ako ďalej dodal, tieto vzťahy je potrebné rozširovať. Argumentuje faktom, že euro a americký dolár z veľkej časti zdieľajú tie isté externé hospodárske prostredia a rovnako aj rovnaký stupeň vnútornej diverzity v rámci významných oblastí hospodárstva.