Prvé výzvy na korona eurofondy sa môžu vyhlásiť už budúci týždeň

Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová. [Foto/Úrad podpredsedu vlády pre investície a infomatizáciu.]

Podľa úradu podpredsedníčky vlády je možné na boj s ochorením COVID-19 použiť aj peniaze z eurofondov, ktoré už boli zazmluvnené. Úrad to bude zvažovať v prípade projektov, ktoré „znesú odklad, respektíve ich pozastavenie nespôsobí zásadné škody“.

Európska komisia vo štvrtok (2. apríla) predstavila ďalší balík návrhov, ako členským krajinám uľahčiť čerpanie eurofondov na boj s ochorením COVID-19.

Najnovšie zmeny umožňujú na tento účel presmerovať aj všetky doposiaľ nevyužité prostriedky z fondov EÚ, ak o to bude mať krajina záujem. V prípade Slovenska to znamená 4,1 miliardy eur, čiže 29,57 percenta národnej alokácie na roky 2014 až 2020.

Viac peňazí môže dostať Bratislava

Euroúradníci sa o administratívnych a procedurálnych zmenách radili aj s členskými štátmi. Komisia v krízových opatreniach zohľadnila 200 pripomienok od vnútroštátnych orgánov. Podľa podpredsedníčky slovenskej vlády pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí) boli viaceré aj zo Slovenska.

„Pre Slovensko sú to vynikajúce správy. Nevyčerpané financie vláda môže v aktuálnej krízovej situácii rýchlo a flexibilne nasmerovať tam, kde to naši ľudia a firmy najviac potrebujú,“ uviedla k rozhodnutiu Komisie Remišová.

Štáty EÚ odteraz budú môcť neobmedzene presúvať zdroje medzi jednotlivými fondmi EÚ podľa potreby. Rovnako to budú môcť robiť medzi jednotlivými kategóriami regiónov. Doteraz mohli medzi regiónmi presúvať iba tri percentá finančných prostriedkov. Podľa Remišovej ide o vítaný krok, pretože to umožní použiť eurofondy v oblastiach, ktoré koronavírus postihol najviac.

Toto rozhodnutie môže byť dôležité hlavne pre Bratislavu. Keďže hlavné mesto podľa kritérií EÚ patrí medzi najbohatšie regióny Únie, oproti ostatným slovenským regiónom má oveľa obmedzenejšie možnosti čerpania eurofondov. Keďže vírus zatiaľ udrel najviac v Bratislave, vláda by sem mohla premiestniť časť finančných prostriedkov.

Ako koronavírus Slovensku (možno) zachráni eurofondy

Pomalé čerpanie eurofondov v predošlom roku môže Slovensku paradoxne pomôcť s investíciami na zmierňovanie škôd spôsobených ochorením COVID-19. Komisia novej vláde teoreticky umožňuje na tento účel použiť aj všetky doposiaľ nevyčerpané peniaze z fondov EÚ.

Ďalšou významnou zmenou je, že Únia bude preplácať celé sumy projektov na zmierňovanie škôd spojených s epidémiou. Komisia to odôvodňuje tým, že členské štáty už využívajú všetky svoje prostriedky na boj proti kríze.

Doteraz v závislosti od kategórie regiónu únijný rozpočet preplácal maximálne 85 percent hodnoty projektu, zvyšok doplácal štát a prijímateľ. Ak by sa teda Slovensko rozhodlo použiť proti koronavírusu všetky zvyšné eurofondy, slovenskí prijímatelia by mohli ušetriť zhruba až 800 miliónov eur.

Intenzívne prípravy výziev

Uvoľnenie pravidiel sa výnimočne týka aj takzvanej tematickej koncentrácie. To znamená, že členské krajiny nebudú musieť sústrediť peniaze z fondov EÚ tam, kde sa zaviazali na začiatku programového obdobia – napríklad na vedu a výskum alebo nízkouhlíkové hospodrástvo. Teraz ich môžu ľahko využiť tam, kde ich najviac potrebujú. V prípade Slovensko podľa Remišovej ide o podporu zdravotníctva, zamestnanosti a podnikateľov.

Koľko peňazí zo svojej alokácie takto Slovensko využije zatiaľ nevieme. Keďže vo výzvach a vyzvaniach sú už všetky dostupné prostriedky z európskych fondov EÚ, riadiace orgány – teda ministerstvá – momentálne skúmajú, ktoré peniaze by sa dali využiť na boj s koronavírusom.

„Rokovania prebiehajú od minulého týždňa. Po ich ukončení bude zrejmá aj presná alokácia, ktorá bude môcť byť využitá na boj s pandémiou COVID-19,“ uviedol úrad vicepremiérky pre portál EURACTIV.sk

Remišová: Eurofondy chceme využiť aj na pokrytie strát firiem postihnutých koronavírusom

Slovensko má podľa Veroniky Remišovej k dispozícii štyri miliardy eur nevyčerpaných eurofondov. Ministerstvá vykonajú audit, aby zistili, ako peniaze využiť na zmiernenie krízy spojenej s ochorením COVID-19. 

Nejasná je zatiaľ situácia žiadateľov, ktorí čakajú na vyhodnotenie projektov, sú tesne pred podpisom zmluvy, alebo projekty len rozbiehajú. Podľa úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) je možné v reakcii na koronu použiť aj zakontrahované peniaze. V taktom prípade sa projekt môže pozastaviť alebo zrušiť. „V prípade, že na jednotlivých rezortoch identifikuje také projekty, ktoré znesú odklad, respektíve ich pozastavenie nespôsobí zásadné škody, zvážime ich použitie na financovaní nových opatrení na boj s  COVID-19,“ vysvetľuje detaily ÚPVII.

Jednotlivé rezorty súčasne s tým podľa úradu vicepremiérky „intenzívne“ pripravujú už aj prvé výzvy týkajúce sa opatrení na zmierňovanie dôsledkov nového koronavírusu. „Prvé výzvy na financovanie výdavkov potrebných v sektore zdravotníctva by mohli byť pripravené už budúci týždeň,“ dodáva tlačové oddelenie ÚPVII.

Návrhy samospráv

V neistote sa teraz nachádzajú aj niektoré mestá a obce, ktoré čakajú na svoje projekty.

„Projekty, o ktoré mestá a obce žiadali, budeme individuálne posudzovať a budeme usilovať o to, aby sa peniaze na projekty, ktoré mestá a obce skutočne potrebujú, k nim aj dostali,“ tvrdí ÚPVII.

S mobilizovaním eurofondov na zmiernenie dopadov COVID 19 súhlasí aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Výzvy by sa podľa združenie mali zamerať na oblasti, kde sa eurofondy čerpajú bez problémov a kde je záujem o dotácie väčší ako ich ponuka. V tlačovej správe menuje materské školy, sociálne zariadenia, zatepľovanie verejných budov, čo výstavbu ciest. ZMOS navrhuje tiež zo zásobníka projektov využiť tie, ktoré pre nedostatok peňazí doteraz neboli zazmluvnené.

Eurofondy začínajú odznova: Ako ich Slovensko čerpalo doteraz? (INFOGRAFIKA)

Od Slovenska v súčasnom programovom období pomalšie čerpá peniaze z fondov EÚ iba Chorvátsko. Za šesť rokov sa Slovensku z národnej alokácie podarilo minúť 33 percent dostupných prostriedkov.

Samosprávy zároveň od štátu očakávajú odbyrokratizovanie procesu čerpania európskych dotácií.

Úrad po vyhlásení mimoriadnej situácie pre šíriace sa ochorenie COVID-19 vydal pre riadiace orgány usmernenie, ako by mali pri raidení eurofondov postupovať. Usmernenie má hlavne odbremeniť ministerstvá ale aj žiadateľov od prílišnej administratívy.

Súčasťou odporúčaní v usmernení je, aby riadiace orgány za tejto situácie umožňovali prijímateľom predlžovať realizáciu projektu, ak o to požiadajú. „Riadiace orgány by takejto požiadavke mali vyhovieť, aby nebola ohrozená úspešná realizácia už rozbehnutých projektov,“ dodáva úrad vicepremiérky.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8