R. Fico: Priorita vlády je verejný sektor, nie podnikanie

Krátka správa:

„Verejný sektor je hlavný akcelerátor ekonomického rastu na Slovensku,“ vyhlásil premiér Robert Fico na diskusnom fóre Hospodársky klub, ktorý zorganizovalo Nezávislé ekonomické fórum. Premiér podotkol, že sa tak posilňuje aj rozvoj podnikateľského sektora a celej ekonomiky: „Vláda rieši otázku, ako zabezpečiť zvyšovanie kvality podnikateľského prostredia a zároveň zachovať vysoký sociálny štandard… Odpoveďou je rozvoj verejného sektora,“ vyhlásil premiér. Navyše „vo verejnom obstarávaní sa ročne točí 80 miliárd korún,“ zdôraznil Robert Fico. Preto „nie je to podnikanie a ekonomika, ale verejný sektor, na ktorý sa vláda zameria,“ dodal premiér.

Viliam Páleník z Ekonomického ústavu SAV by rád videl analýzy, na základe ktorých premiér urobil takéto závery: „Vo všeobecnosti prevláda názor, že súkromný sektor je efektívnejší. Vo verejnom priestore totiž existuje väčšie riziko korupcie. Ak niekto nakladá so štátnymi peniazmi, väčšinou sa správa menej hospodárne ako keby to boli jeho vlastné zdroje,“ vysvetľuje Páleník. Korupcia sa vyskytuje aj v súkromnom podnikaní, ale pri objeme 80 miliárd korún vo verejnom obstarávaní má lepšie podmienky.

„Verejný sektor môže dynamizovať len dopyt, nie ekonomický rast, ten tvorí súkromný sektor,“ tvrdí ekonóm Pavol Kárász z Prognostického ústavu SAV. Verejný sektor nemôže byť hlavným ťahúňom ekonomiky, pretože „súkromné podniky vytvárajú zhruba 90% HDP Slovenska,“ dodáva Kárász. Privítal by, keby slová predsedu vlády znamenali snahu zefektívniť procesy verejného sektora a dodať mu viac transparentnosti.

Robert Fico potvrdil, že vláda dokáže zachovať tohtoročný deficit verejných financií na úrovni 2,87%, aj po započítaní dlhu diaľničnej spoločnosti a verejnoprávnych inštitúcií. Nedodržanie maastrichtských kritérií by tak nemalo ohrozovať prijatie eura. Premiér však potvrdil obavu z politických kritérií: „V poslednom období sa objavujú nové nepísané pravidlá, ktoré môžu významným spôsobom ovplyvniť vstup Slovenska do eurozóny. Odmietame kritériá typu, že eurozóna je unavená alebo že by mali euro prijať všetky krajiny Visegrádskej štvorky naraz.“