R. Holman: Pre Česko je lepšie euro neprijať

Krátka správa:

„Na euro nie sme pripravení,“ tvrdí vo svojom komentári pre denník Mladá fronta dnes člen bankovej rady Českej národnej banky Robert Holman. Polemizuje tak s nádejným kandidátom na českého prezidenta Janom Švejnarom, ktorý presadzuje rýchle nahradenie českej koruny európskou menou.

Holman tvrdí, že ak by krajina prijala euro dnes, „ekonomika by sa začala prehrievať, čo by malo fatálne následky.“ Argumentuje tým, že v súčasnosti tlmí infláciu posilňovanie koruny. Pri prechode na euro by sa tento vankúš stratil a „všetky ekonomické šoky, ktoré ovplyvňujú konkurencieschopnosť, sa budú premietať iba do nezamestnanosti a inflácie.“ Situáciu by podľa Holmana ešte skomplikovala skutočnosť, že Česko by muselo žiť s európskymi úrokovými sadzbami, ktoré by boli „vzhľadom na vysokú infláciu príliž nízke.“

Podľa podobne zmýšľajúcich českých expertov by krajina pri prechode na euro mala byť dostatočne bohatá alebo dostatočne flexibilná (trh práce, fiškálna politika), aby sa mohla vyrovnať so stratou vlastnej meny. Česko zatiaľ nemá ani jedno, ani druhé, uzatvárajú.

Česká cenová hladina predstavuje približne 57% úrovne krajín EÚ. Vzájomné vyrovnávanie sa „uskutočňuje prostredníctvom posilňovania koruny voči euru,“ tvrdí Holman. Dodáva, že akonáhle by krajina prijala euro, túto funkciu by naplno prevzala inflácia. Preto, „lepšie je mať domácu menu s flexibilným kurzom.“ 

Z toho Holman usudzuje, že vstupom do ERM II sa zastaví posilňovanie koruny, čo zvýši infláciu a preto „krajina, ktorá ešte len prechádza procesom reálnej ekonomickej konvergencie k eurozóne, nedokáže plniť súčasne kritérium nízkej inflácie a kritérium kurzovej stability,“ uzatvára svoj komentár Robert Holman.

Slovenská koruna je v systéme ERM II od novembra 2005. Súčasná slovenská inflácia dosahuje 3,4%, v Českej republike, ktorej koruna ešte nie je viazaná, inflácia láme rekordy s hodnotou 5,7%.