“Rada múdrych” EÚ chce viac železníc a menej ciest

foto: vlak Eurostar, stanica Gare du Nord v Paríži

„Nemôžeme sa vyhnúť tomu, aby sme sa vrátili späť ku konceptu železníc. V minulosti boli železnice vždy odpoveďou na industrializáciu a zmenu éry, a tak tomu bude aj v budúcnosti,“ povedal González pri príležitosti prevzatia ocenenia European Railway Award za svoje zásluhy pri modernizácii španielskeho prepravného systému.

González tiež dodal, že v porovnaní s ostatnými alternatívami je železničná doprava pasažierov a nákladu priamo prispôsobená „európskym podmienkam a hustote obyvateľstva“.

„Keby som mal čas, bol by som načrtol pre Španielsko návrh, aby pokračovali v postupnom nahrádzaní ciest železnicami v prepravovaní tovarov,“ pokračoval.

Bývalý španielsky premiér Felipe González sa v 80. rokoch rozhodol posilniť rast ekonomiky pomocou rozsiahlych investícií v oblasti infraštruktúry vysokorýchlostných vlakov. Jeho ´Plán Felipe´ tiež inicioval reformu v oblasti dopravy z predmestia do mesta keď v španielskych mestách zvýšil počet vlakov. 

Od decembra 2008 predsedal Gonzáles každý mesiac stretnutiam skupiny pre reflexiu ohľadne budúcnosti Európy. Tá v súčasnosti formuluje záverečnú správu, ktorú neskôr odprezentujú lídrom EÚ na júnovom summite.

Hoci sa skupina zameriava na dlhodobejšie výzvy (2020 až 2030), očakáva sa, že ich správa ovplyvní aj novú stratégiu EÚ 2020, ktorá má nahradiť Lisabosnkú agendu pre rast a zamestnanosť.

Úloha dopravy v stratégii EÚ 2020

Celý dopravný sektor vyzval novú Komisiu k silnejšiemu a uchopiteľnejšiemu záväzku v oblasti sektoru dopravy.

V spoločnom liste predsedovi EK José Manuel Barrosovi ku koncu minulého roka vyjadrilo deväť dopravných organizácií reprezentujúcich európske železnice, vzdušný priestor, vnútrozemské vodné a morské cesty obavy z toho, že jedinou snahou Komisie v oblasti dopravy je jeho „dekarbonizácia“. Zelenšia doprava je jediná zmienka týkajúca sa dopravy v politickej agende Barrosovej druhej Komisie z júla 2009.  

Skupina preto novú Komisiu vyzýva, aby uznala úlohu dopravy ako „chrbtice“ európskej ekonomiky a dotkla sa aj viacerých nadchádzajúcich výziev týkajúcich sa starnúcej mestskej populácie, kombinácie jednotlivých druhov dopravy a nových technológií.

Kallas: „Menej projektov, viac peňazí“

Nový eurokomisár pre oblasť dopravy Siim Kallas počas svojho híringu v Európskom parlamente 14. januára povedal, že chce, aby sa peniaze EÚ použili najmä na projekty budovania infraštruktúry hromadnej dopravy a menej na malé projekty.

Tento rok sa zároveň očakáva revízia dopravnej infraštruktúry EÚ, vrátane revízie 30 prioritných projektov zadefinovaných v roku 2004 – z ktorých väčšina sa týkala oblasti železničnej dopravy.