Ratingové agentúry sa podrobia novým pravidlám

Do konca roka 2008 chce komisár Charlie McCreevy zaplniť regulačné vákuum, ktorému sa tešili finančné ratingové agentúry ako Fitch, Standard&Poor’s, či Moody’s. Člen Komisie zodpovedný za vnútorný trh a služby to oznámil včera, 31. júla.

Doterajšia prax dodržiavania dobrovoľných záväzkov a dohovorených pravidiel by sa mala zrušiť a ratingové agentúry by sa mali vo svojej činnosti riadiť právnymi mantinelmi. Novinkou bude aj nutnosť agentúry požiadať o autorizáciu pred tým, než bude môcť začať podnikať na európskom trhu. V hre je však klasická dilema, či riadiť veci centralizovane z Bruselu alebo či o nich rozhodovať v členských krajinách. Začína sa povrávať o kompromise, ktorý centrálnej moci zverí právo autorizovať a registrovať ratingové agentúry, zatiaľ čo členský štát bude rozhodnutia dodatočne schvaľovať a kontrolovať dodržiavanie pravidiel. Takýto prístup by zamedzil aj vytváraniu prílišnej byrokratickej záťaže, ktorá by vznikla nutnosťou agentúr absolvovať kompletnú procedúru vo všetkých 27 členských krajinách.

Komisár McCreevy sa položil otázku, ako je možné znížiť neprimerane vysokú mieru dôvery EÚ vo finančný rating: „Som presvedčený, že neprimeraná dôvera európskej legislatívy v rating by mohla odradiť banky a ostatné finančné inštitúcie od vykonávania svojich aktivít.“ Vo svojom prejave, ktorým spustil verejné pripomienkové konanie, dodal: „[Finančné inštitúcie] by nemali byť zákonom povzbudzované k výslovnému spoliehaniu sa na hodnotiaci rating svojich rizikových operácií.“ Inými slovami, okrem neho by si mali vytvárať aj vlastné hodnotenia miery rizika svojich operácií.

Zamýšľané opatrenia „nemajú cieľ zasahovať do metodológie a tvorby ratingu, čo zostane výhradne v kompetencii a zodpovednosti finančných ratingových agentúr,“ konštatuje Komisia vo svojej tlačovej správe. Pri tvorbe konečnej podoby pravidiel sa budú brať do úvahy aj terajšie opatrenia platiace v členských krajinách.

Vzorom by sa mohol stať americký model, tvrdia experti Komisie. Dodávajú, že aj napriek jeho zlyhaniu, ktoré prispelo k hypotekárnej kríze, môžu byť niektoré jeho aspekty „inšpiráciou.“

Návrh je v súčasnosti vo verejnom pripomienkovom konaní, ktoré potrvá až do 5. septembra 2008.