Ratingy pre EÚ budú podliehať prísnejším pravidlám

Zdroj: TASR/AP Photo/Richard Drew

„Ratingové agentúry budú musieť dodržiavať prísnejšie pravidlá, ktorými sa zvýši ich zodpovednosť za chyby z nedbanlivosti alebo z úmyslu," vyhlásil komisár pre vnútorný trh a finančné služby Michel Barnier po dohode Európskeho parlamentu, Rady a Európskej Komisie.

„Dosiahli sme dobrý výsledok“ dodáva Barnier. „Touto dohodou robíme ďalší významný krok smerom k finančnej stabilite a výrazne znižujeme riziko novej finančnej krízy so všetkými jej následkami pre reálnu ekonomiku, rast, zamestnanosť a  verejné rozpočty.“

Nové predpisy zakazujú agentúram zverejňovať nevyžiadané ratingy a nariaďujú im stanoviť kalendár s termínmi nových ratingov pre členské štáty EÚ. Cieľom kalendára je vyvarovať sa náhlemu rozkolísaniu trhov.

Tieto ratingy budú musieť byť zverejňované až po skončení obchodovania alebo najmenej hodinu pred jeho začiatkom v Únii.

Okrem toho budú investori a vlády EÚ dostávať základné fakty a predpoklady každého ratingu, ktoré im ho umožnia lepšie pochopiť.

Investor nebude môcť vlastniť súčasne podiel vo viac ako jednej ratingovej agentúre, aby sa dosiahla ich dostatočná nezávislosť. Taktiež bude pre lepšiu hospodársku súťaž obmedzené zlučovanie agentúr.

Predpokladá sa, že týmito opatreniami sa obmedzí dominantné postavenie agentúr Moody’s a Standard & Poor’s, ktoré kontrolujú viac ako 80 % trhu. 

„Bol to veľmi náročný proces, ale posunuli sme existujúcu legislatívu o krok dopredu na cestu, ktorá bude musieť byť ešte dôkladnejšie preskúmaná,“ povedal taliansky europoslanec Leonardo Domenici.

Niektorí členovia Európskeho parlamentu tvrdia, že je potrebné urobiť oveľa viac, aby sa oslabil vplyv agentúr, ktoré môžu zle načasovanými alebo nepodloženými ratingmi predlžovať krízu. Poslanci sa prihovárajú za väčšiu konkurenciu na trhu ratingových agentúr.

Ich cieľom je dotlačiť najväčšie európske spoločnosti a banky, aby striedali ratingové agentúry. Tie sa naopak bránia, že ich to môže nútiť do spolupráce s menej dôveryhodnými agentúrami.

Pravidlo rotácie agentúr bolo v návrhu obmedzené na resekuritizáciu. Dohoda teraz čaká na schválenie v Európskom parlamente.

EK momentálne zvažuje, či treba ďalej regulovať ratingový trh a vytvoriť európsku ratingovú agentúru. Do roku 2016 má vypracovať novú správu.