Reforma finančných fondov sa odkladá

Reforma pravidiel, ktorými sa riadia európske investičné fondy, sa odkladá. „Aprílový termín je veľmi nepravdepodobný. Výsledok je naozaj otvorený,“ povedal hovorca komisára McCreevyho. Dodal, že komisár pre vnútorný trh „si ešte neusporiadal myšlienky“ a pred prijatím ďalších krokov bude preto veľa diskutovať s poradnými skupinami.

V strednodobom pláne Komisie sa nachádza niekoľko priorít:

  • revízia smernice o regulácii tzv. fondov UCITS
  • predstavenie "európskeho finančného pasu"
  • vytvorenie pravidiel pre efektívnejšie vytváranie a zlučovanie fondov

O nových pravidlách pre fondy UCITS (fondy spoločností kolektívneho investovania v oblasti prenosných cenných papierov) sa malo rozhodnúť 30. apríla. Diskusia o nich začala už v roku 2006. Do tejto oblasti sa zaraďujú priame investície domácností ako napríklad kapitálové fondy, dlhopisy, fondy peňažného trhu a vyvážené fondy.

Novinkou by malo byť predstavenie tzv. „európskeho finančného pasu.“ Doklad by sa vystavoval manažérom súkromných spoločností a oprávňoval by ich obchodovať s fondmi na celom území EÚ bez ohľadu na to, v ktorej krajine boli fondy zriadené. Myšlienku finančného pasu podporuje väčšina členských krajín. Na druhej strane štáty ako Írsko a Luxembursko namietajú. Dôvodom je, že pod ne spadá veľké množstvo fondov a pas by mohol tamojšie finančníctvo obrať o hodnotný zdroj príjmov.

V stávke sú aj pravidlá, ktoré by mali umožniť efektívnejšie vytváranie a zlučovanie fondov s cieľom posilniť európsky priemysel. Jeho súčasná hodnota sa odhaduje na 7.500 mld. eur.