Reforma obchodnej politiky EÚ sa odkladá

Krátka správa

Návrhy reformy obchodnej politiky EÚ, konkrétne tzv. obranných mechanizmov, mali byť prijaté už v roku 2007. Komisár pre obchod Peter Mandelson však pre Reuters povedal: „V súčasnosti neexistuje konsenzus… Nemôžem nikoho prinútiť k súhlasu a súčasne nechcem predložiť predčasné návrhy, ktoré by len zhoršili rozdiely medzi členskými krajinami.“

Ich cieľom bolo prispôsobiť existujúce spôsoby ochrany európskych výrobcov pred subvencované a za nespravodlivo nízke ceny dovážané výrobky z tretích krajín. Proti sebe však postavil zástancov voľného obchodu ako je Británia, Holandsko či Švédsko, a podporovateľov ochrany domáceho priemyslu, najmä Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Poľsko.

Druhá skupina tvrdí, že ázijské produkty s nespravodlivo nízkymi cenami ničia ich priemysel a ohrozujú tisícky pracovných miest. Preto už približne dva roky požaduje uvalenie antidumpingových a podobných opatrení.

V súvislosti s reformou sa obávajú, že poslúži ako zámienka na oslabenie možností Európskej únie používať obranné opatrenia v obchode. To by relatívne zlepšilo situáciu spoločností, ktoré nakupujú, alebo priamo vyrábajú v krajinách s nízkou cenou pracovnej sily (Čína, India a pod.).

Rozdielne názory sa prejavili aj v prípade energeticky efektívnych žiaroviek vyrábaných v Číne (august 2007). Nemecký Osram, ktorý vyrába väčšinu produkcie v Európe, presvedčil Komisiu aby rozšírila antidumpingové clá na lacné čínske žiarovky o ďalší rok, a tým dala európskym spoločnostiam dodatočný čas prispôsobiť sa zmeneným podmienkam na trhu.

Holandská firma Philips a švédska Ikea však tento krok odsúdili – obe spoločnosti dovážajú z Číny veľké množstvo efektívnych žiaroviek.

Komisár Mandelson varoval, že ak nebude prijatá reforma, stále sa budú objavovať „problémy prijať rozhodnutie v niektorých prípadoch obrany v obchode“. Poukázal na veľký spor, ktorý hrozí v sektore oceliarstva.

Európski oceliari od Komisie žiadajú, aby uvalila na dovozy z Číny, Južnej Kórei a Taiwanu mimoriadne clá. Podľa nich sú predávané dumpingovo, pod úrovňou výrobných cien. Dovozcovia však tvrdia, že clá negatívne zasiahnu asi sedem miliónov oceliarov a strojárov v Európe, ktorí si udržiavajú globálnu konkurencieschopnosť len vďaka lacnému importu.