Reguláciu predaja na krátko komplikuje dlhová kríza

Zdroj: Flicr

„V negociáciách nedošlo k žiadnemu pokroku a rozdiely medzi jednotlivými stranami pretrvávajú,“ tvrdí nemenovaný parlamentný zdroj o výsledkoch rokovaní o návrhu regulácie predaja na krátko.

Trialóg prebieha medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi pod dohľadom Európskej komisie. „Rozdiely v názoroch sú natoľko výrazné, že zrušili stretnutie plánované na budúci týždeň v Štrasburgu,“ tvrdí zdroj.

Základom sporu je obchodovanie s nekrytými swapmi úverového zlyhania (CDS), ktoré sa využívajú ako forma poistenia voči potenciálnemu defaultu vládnych dlhopisov. Takáto operácia je v podstate stávkou investičných firiem (napríklad hedžových fondov), že vydavateľ bondu skončí v problémoch. To sa stáva škodlivým v prípade, keď takto špekuluje priveľa investorov, pretože to vedie k nafukovaniu dlhu. CDS sa vzťahujú na všetky vládne bondy.

Vplyvom prehlbujúcej sa krízy v eurozóne a a rastúcich rozdielov medzi úrokovou mierou referenčných nemeckých dlhopisov v porovnaní s gréckymi, írskymi, portugalskými, talianskymi, španielskymi a belgickými, chce Parlament presadiť zákaz nekrytých CDS.

Poslanci v nich vidia skrytý morálny hazard, pretože ide o predaj poistných produktov na bondy, ktoré nie sú vlastnené. „Je nepravdepodobné, že by ste volali požiarnikov k horiacemu domu, ktorý síce nevlastníte, ale držíte jeho poistku,“ poukázal Parlament.

Tento názor zastáva aj Nemecko, ktoré nekrytý predaj na krátko už zakázalo. Na druhej strane sú však krajiny ako Taliansko, pod neustálym tlakom špekulantov. Podľa nemenovaného talianskeho diplomata by zákaz mohol viesť k zdraženiu refinancovania národných dlhov. Proti sú aj Briti, Holanďania či Poliaci.

Vyjednávania skončili neúspechom už začiatkom roka, po prvom čítaní v Európskom parlamente. Podľa parlamentného zdroja možno očakávať druhé čítanie a následný ďalší odklad prijatia regulácie. Zároveň však dodal, že existuje snaha vyhnúť sa tomuto scenáru.