Rehn: Už žiadne pošmyknutie v rozpočtovej disciplíne

Rehn počas svojho vystúpenia pred Výborom EP pre hospodárske záležitosti uviedol, že nové pravidlá, ktoré Komisia zverejní 29. septembra, by nemali byť zložitejšie ako futbalová hra.

„Hráči nemôžu začať s rozhodcom diskutovať o pravidlách vždy, keď faulujú,“ vysvetlil v stredu počas diskusie o reforme hospodárskeho riadenia. To v súčasnosti uviazlo na mŕtvom bode pre sankcie, ktoré by sa mali uvaľovať na nedisciplinované krajiny.

Fínsky komisár v súčasnosti pracuje na návrhu revízie Paktu stability a rastu. Podľa neho treba, aby sankcie boli automatickejšie, aby sa zabránilo zablokovaniu procesu politickou interferenciou. Rehn teda chce členským štátom dať len veľmi málo priestoru na to, aby sa im vyhli. Doteraz boli sankcie vždy zablokované, keď o nich mala rozhodnúť Rada EÚ.

Ako sa vyhnúť politickému zásahu?

„Špecificky, predpokladáme prijatie procedúry  reverzného väčšinového hlasovania, prostredníctvom ktorého návrh Komisie na začatie konania za nadmerný deficit by mal byť považovaný za prijatý, pokiaľ ho Rada neodmietne do určitého termínu.“

Ďalším aspektom bude rozšíriť hospodársky dohľad o makroekonomické indikátory akými sú napríklad produktivita, náklady na prácu, zamestnanosť a iné. EÚ tak chce identifikovať a zabrániť nerovnováhe v rámci prevencie.

„Kde to bude potrebné zverejníme odporúčania špecifické pre krajiny. Predpokladáme vytvorenie vymáhacieho mechanizmu v prípade, že členovia eurozóny nebudú na odporúčania reagovať,“ dodal.

Komisia svoj návrh zverejní 29. septembra, potom sa ním budú zaoberať členské štáty a Európsky parlament. Rehn apeloval na poslancov, aby konali rýchlo. Cieľom Komisie je, aby sa proces uzavrel do leta budúceho roka.