Rekordná pokuta pre kartel

Krátka správa:

„Medzi rokmi 1988 a 2004 spoločnosti zmanipulovali kontrakty o obstarávaní, fixovali ceny, alokovali jedna druhej projekty, rozdelili si trh a vymieňali si komerčne dôležité a dôverné informácie,“ znelo vyhlásenie Komisie z 24. januára.

Tento krok je doposiaľ posledným v sérii úsilia komisárky pre konkurenciu Neelie Kroesovej otvoriť energetické trhy v EÚ po tom, čo nedávne šetrenie v sektore odhalilo „vážne problémy s konkurenciou“ (EurActiv, 11. január 2007).

Jedenásť spoločností, podieľajúcich sa na výrobe ťažkých zariadení pre veľkých výrobcov elektrickej energie, bolo cieľom aktivity Komisie. Medzi nimi sú: ABB, Alstom, Areva, Fuji, Hitachi Japonsko, AE Power Systems, Mitsubishi Electric Corp., Schneider, Siemens, Toshiba a VA Tech.

Švajšiarska spoločnosť ABB však nebola pokutovaná, pretože Komisii poskytla informácie, potrebné na rozbitie kartelu.

Siemens dostal najvyššiu pokutu – 396 miliónov euro (takmer polovica celkovej výšky pokuty) za to, že údajne viedol tento kartel. Spoločnosť Siemens sa okamžite vyjadrila, že sa proti pokute odvolá a tvrdí, že jej výška je „úplne zveličená“ vzhľadom na to, že zamestnanci, vinní z fixovania cien, „boli okamžite po obvineniach suspendovaní“.

Ďalšie vysoké pokuty šli pre Mitsubishi (118 miliónov euro), Toshiba (91 miliónov euro), francúzsku spoločnosť Alstom (65 miliónov euro) a Areva (53 miliónov euro).

„Dodávatelia sa vzájomne informovali o výzvach na tendre…a koordinovali svoje ponuky, pokúšajúc sa tak o zabezpečenie projektov pre členov kartelu podľa svojich kartelových kvót. Alternatívne sa dohodli na tom, že budú rešpektovať minimálne ponuky v tendroch,“ vyhlásila Komisia.

Súčasťou tejto kartelovej dohody bolo aj to, že „japonské firmy nebudú predávať v Európe a európske spoločnosti nebudú predávať v Japonsku“.

Komisia sa tiež vyjadrila, že pokuta v celkovej výške 750 miliónov euro, uvalená v tomto prípade, je „najvyšším súborom pokút, ktorá bola vôbec kedy uvalená na jeden kartel“.

Podľa nemeckého denníka Süddeutsche Zeitung sa môže ďalšie šetrenie Komisie na trhu s elektrickou energiou týkať nemeckých firiem E.ON a RWE.