Rekordne vysoké tempo rastu eurozóny

euro

 

Krátka správa:

Podľa štvrťročnej správy Komisie, zverejnenej 2. októbra 2006, sa miera ekonomického rastu v eurozóne vyšplhala na ročnú mieru 3,4% za prvú polovicu roka 2006, čo je najrýchlejšie tempo rastu za posledných šesť rokov.

Napriek vysokým cenám ropy a mierneho spomalenia globálneho prostredia ekonomika eurozóny rýchlo expandovala, čo bolo vedené opätovným naštartovaním domáceho dopytu, silným nárastom investovania, vysokou úrovňou spotrebiteľskej dôvery a silnou tvorbou pracovných miest.

Výkonnosť trhu práce počas posledných piatich rokov bola pozoruhodná a bolo vytvorených 5 miliónov pracovných miest. Zamestnanosť rástla ročným tempom 1,5% v prvej polovici roku 2006, čo je najsilnejší nárast od roku 2000. To pomohlo udržať trend v nezamestnanosti smerom nadol.

V júli 2006 bola miera nezamestnanosti na úrovni 7,8% pracovnej sily – o celé jedno percento nižšie než bola v roku 2004.

Správa však tiež poukazuje na to, že sa dá urobiť viac, pretože štrukturálna nezamestnanosť zotrváva na vysokej úrovni a miera zamestnanosti je stále dosť pod úrovňou cieľou z Lisabonu.

Pokiaľ ide o rok 2007, správa naznačuje, že rast sa môže spomaliť kvôli zvýšeniu úrokových mier, daňových nárastov v Nemecku, spomalenia ekonomiky USA a taktiež celkového spomalenia svetového obchodu. Správa však tiež dodáva: „Široký základ rastu a skutočnosť, že stojí pevne na zrýchľujúcom sa domácom dopyte, by mala zvýšiť odolnosť ekonomiky voči protichodnému vývoju.“