Rokovania EÚ-Rusko bez pokroku

 

Krátka správa:

Prezident Ruska Vladimír Putin ostal na stretnutí s lídrami krajín EÚ pevný a povedal, že odmieta ratifikovať energetickú chartu z roku 1991 v jej súčasnej podobe. Charta by zaistila potrebné investície zo Západu výmenou za prístup k ruským ropovodom a plynovodom.

„Nie sme proti princípom, stanoveným v energetickej charte, ale veríme, že isté ustanovenia musia byť ďalej špecifikované“, povedal na tlačovom stretnutí po summite Putin. Povedal tiež, že je „celkom istý“, že EÚ a Rusko budú v polohe, že dokážu prísť so spoločnými prístupmi v oblasti energetickej spolupráce, ktoré by mohli byť zahrnuté v „novom dokumente“.

Putin tiež nástojil na tom, že EÚ je pre Rusko hlavným spotrebiteľom jeho zemného plynu. „Rusko je dnes viac závislé na EÚ než naopak,“povedal.

„Energetická spolupráca má byť ukotvená na princípoch predvídateľnosti energetických trhov a na vzájomnej závislosti dodávateľov a spotrebiteľov,“ pokračoval Putin.

Predseda Komisie José Manuel Barroso tiež nástojil na myšlienke vzájomnej závislosti. „Myslím si, že môžeme jasne povedať, že Rusko potrebuje Európu práve tak ako Európa potrebuje Rusko. Potrebujeme uznať a zužitkovať túto vzájomnú závislosť,“ povedal.

Barroso poukázal na cestu vpred: „Potrebujeme rozvinúť vzájomnú dôveru. To si vyžaduje transparentnosť, vládu zákona, reciprocitu a nediskrimináciu, ako aj otvorenie trhu a prístupu na trh.“

Barroso však tiež na summite ukázal náznaky netrpezlivosti: „Už sme sa (na tom) dohodli na samite G8 v St. Peterburgu, ktorého hostiteľom bol prezident Putin.“

EÚ a Rusko majú na 24. november naplánovaný bilaterálny summit. Ten sa deje pri príležitosti otvorenia rokovaní o obnovení zmluvy o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom z roku 1997, ktorej kľúčovým prvkom bola energia. „Odhliadnuc od energie tiež máme (na agende) špičkové technológie, vzdušný priestor a biológiu atď.,“ povedal Putin.

„Bolo by chybou obmedzovať sa na, alebo jednoducho zamerať sa len na energiu, keď môžete vidieť veľmi široké pole pre spoluprácu,“ povedal Barroso.