Rokovania o reforme agrodotácií sa opäť skončili bez dohody

Štvrtkové (27. mája) stretnutie Rady EÚ v zložení poľnohospodárstvo a rybárstvo za účasti eurokomisára pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowskiho. [Rada EÚ]

Nepomohli ani tri dni intenzívnych rokovaní. Stretnutie zástupcov inštitúcií EÚ, ktoré malo priniesť dohodu o reforme agropolitiky EÚ, skončilo bez konečného výsledku. Vyjednávacie tímy sa k rokovaniam vrátia opäť v júni.

Najnovšie kolo rokovaní v rámci Európskej únie o reformách rozsiahleho programu dotácií pre poľnohospodárstvo sa v piatok skončilo bez dohody. Vyjednávacie tímy sa preto vrátia k rokovaciemu stolu v júni. Ich cieľom je zaviesť pravidlách na ochranu malých fariem a potlačenie negatívneho vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie.

EÚ sa blíži ku koncu trojročného boja za reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Na SPP ide zhruba jedna tretina rozpočtu Únie na roky 2021-2027. Presnejšie 387 miliárd eur je vyčlenených na platby poľnohospodárom a podporu rozvoja vidieka, pričom 270 miliárd eur ide na priamu pomoc európskym farmárom. Nové pravidlá sa majú začať uplatňovať od roku 2023.

Cieľom modernizácie je obmedziť vplyv poľnohospodárstva na životné prostredie, ktoré vytvára tlak na európske biotopy a druhy a je zodpovedné za desať percent emisií skleníkových plynov v Únii.

Wojciechowski: Reforma agropolitiky je novou šancou pre malé farmy

Trend sa dlhodobo uberá smerom, že je stále menej a väčších fariem, potrebujeme lepšie kontrolovať tento trend a dať šancu aj malým farmám, hovorí eurokomisár pre poľnohospodárstvo JANUSZ WOJCIECHOWSKI počas kľúčových rokovaní o budúcnosti agropolitiky EÚ. 

„Aj keď sa dosiahol pokrok vo viacerých oblastiach, niekoľko kľúčových otázok zostalo nakoniec nevyriešených. Preto bolo rozhodnuté o odložení rozhovorov na jún,“ uviedli členské štáty EÚ v piatok.

Nemenovaný predstaviteľ EÚ v piatok uviedol, že nebolo možné dosiahnuť dohodu, pretože ani po štvrtkových (27. mája) nočných rokovaniach členské štáty bloku nedosiahli kompromis, ktorý by predložili Európskemu parlamentu a Európskej komisii. Neformálne rozhovory však môžu v piatok pokračovať, ale nebude možné na nich prijať žiadne rozhodnutia, až v júni na obnovených formálnych rokovaniach, dodal.

Európsky komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski uviedol, že vyjednávači sú „veľmi blízko“ k dohode a dúfa, že k nej v júni dôjde.

Tri dni rokovaní medzi ministrami poľnohospodárstva a europoslancami o reforme SPP od roku 2023 stroskotali na požiadavke zákonodarcov, aby boli dotácie „zelenšie“. Poslanci počas diskusií tento týždeň trvali na tom, aby 30 percent z priamej pomoci išlo poľnohospodárom, ktorí sa zapoja do prísne definovaných programov na ochranu životného prostredia. Ministri EÚ zase presadzovali 20 percent pre ľahšiu byrokraciu.

„Potrebujeme ambiciózne ciele, ale musia byť dosiahnuteľné,“ uviedla v stredu portugalská ministerka poľnohospodárstva Maria do Céu Antunesová.

Vyjednávačka Európskeho parlamentu Anne Sanderová z konzervatívneho zoskupenia EPP vyzvala na „rovnováhu“. „Pokúsime sa nájsť dohodu v júni. Každý musí prevziať svoju zodpovednosť. Bez ekonomickej udržateľnosti (v príjmoch z poľnohospodárstva) nebude udržateľnosť v oblasti životného prostredia a podnebia,“ dodala.