Rokovaniam WTO svieti červená

pascal lamy

 

Pozadie

Rozvojová agenda z Doha z novembra 2001 (Doha je hlavné mesto Kataru) mala za cieľ očistiť globálny obchod od poľnohospodárskych a priemyselných ciel a zároveň mal zredukovať dotácie pre farmárov, ktoré by smerovali k dosiahnutiu konkrétnych výnosov pre rozvojové krajiny.

Pôvodným cieľom bolo zavŕšiť rokovania do konca roka 2005, aby aj USA mohli dohodu schváliť zrýchlenou rozhodovacou procedúrou, ktorou by sa predišlo zdĺhavej debate v Kongrese.

Aj keď sa istá miera pokroku dosiahla – najmä v Hong Kongu v decembri 2005, kde sa bohaté národy zhodli na eliminácii všetkých dotácií na export poľnohodpodárskych výrobkov do roku 2013 a aby umožnili dovoz bez ciel a tarifov najmenej rozvinutým krajinám – konečnú dohodu sa dosiahnuť nepodarilo.

Konečné termíny sa postupne premeškali a na júlovom stretnutí G8 v Petrohrade lídri najväčších svetových ekonomík prisľúbili svojim obchodným vyjednávačom flexibilitu potrebnú na dosiahnutie kompromisnej dohody. Zároveň rozhodli, že posledné rozhovory sa budú konať počas dvoch víkendov 23.-24. júla a 28.-29. júla 2006.

24. júla však generálny riaditeľ WTO Pascal Lamy oficiálne ohlásil ukončenie rozhovorov, ktoré nasledovalo po tom, čo USA odmietli výraznejšie zredukovať svoje dotácie na poľnohospodárstvo, pokiaľ EÚ a niektoré rozvojové krajiny ako napríklad India, Čína a Brazília neznížia vlastné clá na poľnohospodárske a priemyselné produkty.

Otázky

Prístup na trh: Chýbajúca dohoda znamená, že Európa a USA stratia prístup na nové trhy takých ekonomík, akými sa stávajú Čína a Brazília na vývoz svojich priemyselných tovarov a služieb. Znamená to tiež, že exportérom poľnohospodárskych produktov ujde najväčšie zníženie ciel v poľnohospodárstve, aké kedy EÚ ponúkla. Naviac, zlyhanie znamená stratu poslednej multilaterálnej dohody, ktorá udelila prístup na trh bez ciel a daní všetkým najmenej rozvinutým krajinám.

Dotácie, ktoré narúšajú trh: USA a EÚ budú môcť pokračovať v dotovaní vlastnej poľnohospodárskej produkcie, ktorá umelo zvyšuje ich konkurencieschopnosť, vedie k nadprodukcii a dumpingu, ktorý postihuje chudobných farmárov v rozvojových krajinách.

Dôveryhodnosť WTO: Zlyhanie môže uštedriť bolestivú facku dôveryhodnosti medzinárodného obchodného systému a WTO ako inštitúcii. Jediná nadnárodná inštitúcia, ktorá má kompetenciu vydávať záväzné rozhodnutia v sporoch medzi krajinami – Orgán pre urovnávanie sporov (The Dispute Settlement Body) môže byť tiež podlomená.

Návrat k bilateralizmu: Krach v rokovaniach môže signalizovať návrat k bilaterálnemu systému dohôd a k združeniam voľného obchodu, v ktorých si najväčší lídri budú môcť pripútať malých, a kde multiplikácia obchodných podmienok a ciel zapríčiní vyššie transakčné náklady a poškodí obchodovacie a investičné prostredie.

Pozície

Európsky komisár pre rozvoj Peter Mandelson vyjadril „hlboké sklamanie a smútok” nad zastavením rokovaní a slovami „tak ľahko sme sa tomu mohli vyhnúť“ obvinil USA z „neochoty akceptovať, alebo rozpoznať flexibilitu preukázanú ostatnými zainteresovanými“, čo viedlo k zastaveniu rokovaní.

Mariann Fischer Boel, komisárka EÚ pre poľnohospodárstvo povedala, že v budúcnosti by bolo možné opäť naštartovať rozhovory, ale dodala: „aby som bola úprimná, nemyslím si, že sa to stane veľmi rýchlo. Nie je žiadny ďalší konečný termín“. EÚ bola pripravená „prejsť ďalšiu míľu, ak by bola konečná dohoda na dosah. Naneštastie, USA si vybrali tichú nečinnosť“. Komisárka ešte povedala: „urobíme všetko čo je v našich silách, aby sme pomohli našim partnerom v rozvojovom svete“.

USA boli jedinou vládou spomedzi šiestich, ktorá svoju ponuku neupravila, povedal indický minister obchodu Kamal Nath.

Predstavitelia USA vidia chybu na strane iných krajín. Ako povedala zástupkyňa USA Susan Schwab: „Veci sa včera nanešťastie vyjasnili, a síce „program z Doha“ (o nižšej miere otvorenia trhov) je stále preferované mnohými účastníkmi“.

„Zmeškali sme jednu významnú možnosť dokázať, že multilaterazlimus funguje“, povedal riaditeľ WTO Pascal Lamy. Podľa neho ide o zmeškanú príležitosť integrovať zraniteľnejších členov do medzinárodného obchodu. To bola najistejšia cesta na zmiernenie chudoby a naštartovanie rastu“. Zároveň varoval pred negatívnym dopadom na svetovú ekonomiku a potenciálnym oživením protekcionizmu. Dodal: „Vyjadrím sa jasne. V tomto zhromaždení nie sú ani víťazi, ani porazení. Dnes sú tu len porazení“.

Európske fórum služieb sa vyjadrilo, že rozvinuté a rozvojové krajiny zmeškali potenciálne obrovské ekonomické zisky. „Služby sa opäť stali rukojemníkom poľnohospodárstva“, aj napriek tomu, že poľnohospodárstvo „predstavuje len 8% svetového obchodu a 2% v ekonomikách rozvinutých krajín”.

Podľa Oxfamu musia aj EÚ, aj USA „urobiť závažné zmeny vo svojich ponukách“, aby prispeli k rastu v chudobných krajinách. „Náklady ďalšieho zdržania sa zvyšujú do enormných čísel… EÚ a USA môžu slobodne dotovať svojich najväčších poľnohospodárskych producentov a pokračovať v dumpingu, kým rozvojové krajiny budú pokračovať v boji na zaistenie prežitia svojich farmárov a prieniku na severné trhy”.

GreenpeacePriatelia Zeme Európa vnímajú kolaps rozhovorov ako dobrú správu pre chudobných tohto sveta a pre životné prostredie. Svetových lídrov vyzvali, aby využili „túto možnosť… na vybudovanie nového systému svetového obchodu postaveného na spravodlivosti a udržateľnosti”. Daniel Mittler, poradca Greenpeace pre oblasť obchodnej politiky povedal: „Dnešný krach rokovaní znovu ukázal, že čas demolovania záujmov rozvojového sveta už uplynul”. Svoju myšlienku uzavrel slovami „Multilaterálne alternatívy k WTO existujú. Teraz nastal čas, aby ich vlády preskúmali”.