Rozpočet EÚ na budúci rok sa zameria na oživenie hospodárstva

Francúzski prezidentskí kandidáti sa vyjadrujú na adresu eura kriticky

Predbežná výška rozpočtu na budúci rok je 142,6 miliardy eur v záväzkoch a 130,6 miliardy eur v platbách. Zatiaľ nezahŕňa výdavky späté s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, o ktorej podobe sa stále rokuje. „Dnes prijatý návrh rozpočtu poskytuje Európe a jej občanom podnety na rozvoj hospodárstva v budúcnosti: základnými kameňmi sú výskum a inovácie, trvalo udržateľný rozvoj a sociálna inklúzia. Tento návrh rozpočtu sa zameriava na pomoc našej mládeži lepšie sa pripraviť na svoju budúcnosť a na podnecovanie malých a stredných podnikov, aby sa maximálnym využívaním finančných prostriedkov EÚ zotavili z krízy,“

Na budúci udržateľný rast vyčlenili 64,4 miliardy eur, ktoré sa zamerajú na opatrenia na oživenie hospodárstva. V porovnaní s rokom 2010 pôjde na túto oblasť o 3,4 % prostriedkov viac.

Výdavky na poľnohospodársku politiku ostanú na nezmenenej úrovni a budú tvoriť približne 45 % rozpočtu. Návrh počíta so zvýšením investícií do výskumu, vývoja a inovácií, infraštruktúry a ľudského kapitálu. „Prostriedky pre siedmy rámcový program pre výskum a technologický rozvoj narastú o 13,8 % a dosiahnu tak sumu 8,6 mld. EUR. EÚ doposiaľ nikdy neinvestovala do tohto programu takú veľkú sumu. Výskum a vývoj však nemôžu byť jedinou podporou oživenia hospodárstva: Prostriedky pre transeurópske dopravné a energetické siete narastú o 16,8 % (na 1,3 mld. EUR) a program pre konkurencieschopnosť a inováciu získa o 4,4 % viac prostriedkov v porovnaní s rokom 2010 (549 mil. EUR),“ informuje Komisia.

Ako vo svojom stanovisku uviedol Lewandowski, návrh rozpočtu  sa zameriava aj na pomoc mládeži, lepšie sa pripraviť na budúcnosť a podporu malých a stredných podnikov zotaviť sa z krízy. „Viac ako 20 % mladých ľudí v Európe je nezamestnaných“, uviedol Janusz Lewandowski. „Táto situácia je neudržateľná. Rozpočet EÚ by im mal pomôcť pri ich príprave na profesionálnu kariéru či už prostredníctvom vzdelávania alebo výmenných programov.“

Na programy celoživotného vzdelávania teda pôjde o 2,6 % viac prostriedkov a študentom sa tak sprístupní viac ako 200 tisíc štipendií v rámci programu Erasmus. Na pomoc mladým ľuďom získať zamestnanie po absolvovaní neformálnych vzdelávacích činností sa cez program Mládež v akcii prerozdelí 127 miliónov eur.

„Toto je prvý rozpočet prijatý v súlade s Lisabonskou zmluvou“, objasnil Janusz Lewandowski. „Došlo k dvom hlavným zmenám: po prvé, celý proces je oveľa rýchlejší ako v minulosti vďaka tomu, že v Európskom parlamente bude iba jedno čítanie v porovnaní s dvoma čítaniami v minulosti. Po druhé, Rada a Parlament majú po prvýkrát pri prijímaní rozpočtu rovnakú právomoc. Preto je medzi troma inštitúciami EÚ zapojenými do tohto procesu potrebná užšia spolupráca ako kedykoľvek predtým.“

Rada sa k rozpočtu vyjadrí v júni a Európsky parlament v októbri. Pokiaľ sa nedohodnú bude nasledovať zmierovací postup, ktorý bude trvať 21 dní. Európska komisia bude vystupovať v úlohe čestného sprostredkovateľa. Parlament o konečnej podobe rozpočtu na rok 2011 rozhodne v novembri 2010.