Rozpočet EÚ: poľnohospodárstvo do úzadia

Krátka správa

Po prvý raz v histórii nebude poľnohospodárstvo prioritou rozpočtu EÚ. Viac peňazí ako farmy dostanú inštitúcie venujúce sa agende konkurencieschopnosti, rastu a vytváraniu pracovných miest. Dalia Grybauskaité, komisárka pre finančné plánovanie a rozpočet: „Bol to historický návrh a dnes ten návrh obstál.“ Jej dôvodom na radosť bola dohoda ministrov financií EÚ o všeobecnom rozpočte pre rok 2008.

Rozpočet do roku 2013 počíta s financovaním Európskeho inštitútu technológie a dokončením satelitného navigačného systému Galileo. Tieto témy sa stali spornými a preto bola dohoda o finančnom pláne pre nasledujúci rok dosiahnutá 23. novembra 2007 až v zmierovacom konaní. V zmenách definovania priorít financovia vystupoval aktívne najmä Európsky parlament.

Galileo tak bude definitívne financovaný z verejných prostriedkov. Dodatočné 2,4 mld. eur sa našli predovšetkým v poľnohospodárskej kapitole rozpočtu. Konkrétne 1,6 mld. tvoria prostriedky z nevyčerpaných poľnohospodárskych platieb za rok 2007. Zvyšok (0,8 mld.) predstavujú prostriedky získané pomocou zmeny priorít v kapitolách dotýkajúcich sa výskumu, konkurencieschopnosti a rastu. Ide o modifikáciu celej Finančnej perspektívy 2007 – 2013.

300 mil. eur potrebných na financovanie EIT je súčasťou toho istého balíka, ktorý tak do roku 2013 nadobudne objem prečerpaných zdrojov vo výške 2,7 mld. eur.

Kyösti Virrankoski (ALDE, FI), ktorý je zároveň parlamentným spravodajcom k rozpočtu 2008, povedal: „Absolútnou prioritou Parlamentu v týchto rokovaniach bol Galileo, nakoľko má pre Európu obrovskú politickú a technologickú dôležitosť. V budúcnosti nebude Európa závislá na amerických, ruských alebo čínskych systémoch, nakoľko bude mať svoj vlastný.“

José Manuel Barroso uvítal dohodu, ktorá posilní rast a zamestnanosť a povedal, že rozpočet je „v súlade s našimi záväzkami v rámci Lisabonskej stratégie.“

O návrhu rozpočtu bude počas týždňa hlasovať ešte Výbor EP pre rozpočet. Poslanci by mu mali povedať definitívne „áno“ 13, decembra 2007, kedy budú o ňom hlasovať v pléne.