Rozpočtová disciplína sa lepší pomaly

zdroj: pixabay

Podľa najnovších údajov už päť štátov tento rok prekročí povolený limitrozpočtového deficitu (3 % HDP) a tri dosiahnu hornú hranicu. Informovala o tom agentúra Bloomberg.

Sú medzi nimi tri veľké ekonomiky EÚ: Británia, Francúzsko a Španielsko a tiež Grécko a Chorvátsko. Ďalším trom štátom, Fínsku, Poľsku a Rumunsku, hrozí, že dosiahnu hraničnú hodnotu rozpočtového schodku.

Pravidlá EÚ okrem limitu pre rozpočtový deficit stanovujú aj hornú hranicu pre štátny dlh maximálne na úrovni 60 % HDP. Krajinám, ktorí porušujú tieto pravidlá, hrozia v poslednom štádiu aj pokuty, aj keď európske inštitúcie zatiaľ ešte žiadnemu štátu finančný trest neuložil.

Mnohé krajiny porušili Pakt stability a rastu v období po vypuknutí globálnej finančnej a neskôr hospodárskej krízy v roku 2008.

Tento rok bude počet vinníkov najmenší za deväť rokov. Ale zadlžené Grécko  porušuje Pakt stability a rastu už 21 rokov a Francúzsko, ktoré je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny, prekračuje povolený limit už deväť rokov v rade. Oba štáty dostali varovania z Európskej komise. Oba tiež dosiahli opakovane dohodu o predlžení termínu na splnenie limitu a zavedenie potrebných reforiem.

Francúzsky minister financií Michel Sapin vyhlásil, že Paríž by mal zredukovať schodok v rozpočte na 3 % HDP v dohodnutom termíne, teda v roku 2017. Ale analytici nie sú takí optimistickí a predpovedajú, že Francúzsko na budúci rok zníži deficit len na 3,2 % HDP a až v roku 2018 ho stačí na 3 % HDP.

Okrem Francúzka už len Chorvátsko v roku 2017 prekročí povolený limit, keďže ekonomika tejto krajiny sa pomaly spamätáva zo šesťročnej recesie. Podľa analytikov, ktorých oslovila agentúra Bloomberg, schodok v rozpočte Chorvátska dosiahne tento rok 4,8 % HDP a v nasledujúcom roku 4,1 % HDP.

Deficit Španielska by mal v roku 2017 klesnúť na 2,8 % z tohoročných 3,5 % HDP, Grécka na 2,4 % z 3,4 % a Británie na 2,2 % z 3,1 % HDP.

Najlepší výsledok dosiahne Luxembursko, ktoré tento rok vykáže prebytok 0,4 % HDP a v roku 2017 ho zvýši na 0,5 % HDP.

Slovensku analytici predpovedajú v tomto roku deficit na úrovni 2,1 % HDP a v nasledujúcom roku 1,7 % HDP.

Stav Európskeho semestra

Minulotýždňová Európska rada politicky odobrila priority Ročného prieskumu rastu (Annual Growth Survey). Ide o dokument Európskej komisie, v ktorom každoročne vyhodnocuje ekonomickú kondíciu, vyhliadky a potreby členských krajín.

Je to súčasť tzv. hospodárskeho riadenia v eurozóne a súčasť cyklu nazvaného Európsky semester (cyklus koordinácie rozpočtových, makroekonomických a štrukturálnych politík v EÚ).

Ekonomickými prioritami pre EÚ majú tento rok byť podpora investícií (najmä Junckerov plán), štrukturálne reformy, ktoré zmodernizujú ekonomiky a zodpovedné rozpočtové politiky.

Komisia po prvýkrát zmapovala aj najväčšie bariéry pre investície v členských štátoch. Slovensku vytýka regulačné prostredie a administratívne zaťaženie, kvalitu verejnej správy, verejné obstarávanie, súdnictvo, nepredvídateľný postup pri riešení platobnej neschopnosti a vzdelávací proces.

Členské štáty musia priority z Ročného prieskumu rastu zohľadniť vo svojich Národných programoch reforiem (týkajú sa štrukturálnych reforiem) a Programoch stability (týkajú sa rozpočtovej politiky). Oba dokumenty sa predkladajú v apríli.

Dobrou správou pre Slovensko je, že Komisia tento rok nevidí dôvod robiť pre Slovensko hĺbkovú analýzu, lebo nemá podozrenie na existenciu makroekonomických nerovnováh. Skúmať bude pritom 18 z 28 členských krajín.

Vo februári vydala Európska komisia pravidelné tzv. správy o krajine (country reports), kde vyhodnocuje plnenie špecifických odporúčaní (country specific recommendations) z minulého roka.

Slovensko sa zaradilo do skupiny 12 štátov, kde Európska komisia vidí len obmedzený pokrok v ich napĺňaní. Medzi nimi boli zlepšenie nákladovej efektívnosti zdravotníctva, riešenie dlhodobej nezamestnanosti, zlepšovanie odbornej prípravy a atraktívnosti učiteľskej poredšie a posilnenie investície do infraštruktúry.

Viac o obsahu správy o krajine pre Slovensko čítajte tu:

Hospodárstvo rastie, no Slovensko potrebuje aj reformy