Rozpočtové deficity v EÚ klesli, riziká ostávajú

Krátka správa

Komisár pre hospodárske a menové otázky Joaquín Almunia 13. júna 2007 členské krajiny vyzval, aby využili výhody ekonomického rastu na splnenie rozpočtových cieľov.

„Hoci sa rozpočtová situácia v posledných niekoľkých rokoch dramaticky zlepšila, je celkom jasné, že väčšina členských krajín stále musí zlepšovať svoje výsledky v implementácii rozpočtových cieľov“, povedal Almunia.

Verejné financie sa minulý rok zlepšili. Hospodársky rast bol rýchlejší než v USA či Japonsku a vyššie než očakávané daňové príjmy tak umožnili zníženie deficitov.

Priemerný deficit v EÚ-27 klesol na 1,7% – ešte v roku 2005 to bolo 2,4%. V eurozóne poklesol priemerný deficit z 2,5% na 1,6%.

Trojpercentný limit rozpočtového deficitu tak z členov eurozóny prekračuje len Taliansko a Portugalsko, z ostatných krajín Británia, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko.

Almunia však varoval, že hoci sa rozpočtové deficity v Európe znižujú, mnohé z krajín nedokážu plniť strednodobé záväzky.

Pri reforme Paktu stability a rastu v roku 2005 dostali členské krajiny viac možností prekročiť 3% limit počas rokov horšieho ekonomického rastu. Súčasne však musia plniť ciele, ktoré majú zlepšovať verejné financie v strednodobom horizont, keď je hospodársky rast dobrý a príjmy z daní vysoké.

Komisia, ktorá dohliada na verejné financie, upozorňuje, že ak budú členské krajiny pokračovať v súčasnom kurze, len desať členov z EÚ-27 dosiahne ciele stanovené pre rok 2008 – napriek niekoľkým po sebe nasledujúcim úspešným rokom.

„Väčšina krajín len teraz upravila, alebo sa chystá upraviť, svoj nadmerný deficit. Výzvou je využiť príležitosť ponúkanú súčasnou výhodnou fázou ekonomického cyklu a dosiahnuť ciele stanovené v Pakte“, tvrdí Almunia.