Rozpočtové provizórium zrejme nebude

zdroj: flickr, autor: mtungate

Európsky parlament schválil návrh rozpočtu, ktorý Komisia predložila koncom novembra. Na záväzky pôjde 141,5 miliardy eur a 126,5 miliardy eur na platby. Parlament, Rada a Komisia sa zároveň dohodli, že v prípade potreby dodatočných finančných prostriedkov, bude možné prijať opravné rozpočty.

„Dnešným rozhodnutím sme sa vyhli hrozbe dvanástinového systému, ktorý by ohrozil implementáciu európskych politík, najmä kohéznej a poľnohospodárskej,“ vyhlásila europoslankyňa Sidonia Jędrzejewska, spravodajkyňa k rozpočtu na budúci rok.

Do konečnej verzie rozpočtu boli zapracované hlavné požiadavky EP na posilnenie financovania celoživotného vzdelávania, podnikateľského a inovačného programu, boja proti násiliu na ženách a deťoch či prevencie terorizmu. Rozpočet kohéznej politiky zvýšili o 10 %.

Pokiaľ ide o politické požiadavky europoslancov, Európska komisia sa zaviazala, že do konca júna 2011 predloží oficiálny návrh finančného rámca po roku 2013 a tiež systému nových vlastných zdrojov. Parlament sa bude môcť do rokovaní aktívne zapojiť. Dohoda s Radou zaväzuje nadchádzajúce maďarské, poľské, dánske a cyperské predsedníctva, aby zabezpečili, že europoslanci budú môcť vstupovať do diskusií o budúcej finančnej perspektíve.

Kompromis dosiahli aj v oblasti nových výdavkových kapitol, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy a s ktorými rozpočet na budúci rok nepočítal. Komisia preskúma ako ich zakomponovať do rozpočtov na roky 2012 a 2013.

Pokiaľ ide o flexibilitu rozpočtu v prípade neočakávaných výdavkov vplyvom nepredvídateľných udalostí alebo nových úloh EÚ a financovanie výskumného projektu ITER sa Rada a Parlament zatiaľ nedohodli.