Rozvojový svet kritizuje postoj EÚ k vode

Krátka správa:

Pred Svetovým dňom vody (22. marec 2007) zverejnilo Svetové rozvojové hnutie (WDM) správu, ktorá tvrdí, že kľúčom k vyriešeniu „globálnej vodnej krízy“ je verejné poskytovanie vody a nie zvýšená privatizácia, ktorú obhajuje Komisia.

Podľa čísel OSN je na svete bez prístupu k bezpečnej pitnej vode okolo 1,2 miliardy ľudí, najmä v Afrike a ďalších chudobných regiónoch. Očakáva sa, že kríza sa rýchlo zhorší. Odpoveďou EÚ je Iniciatíva EÚ pre vodu, ktorá bola prezentovaná na svetovom summite OSN o udržateľnom rozvoji v Johannesburgu v roku 2002.

Koalícia mimovládnych organizácií, združených vo WDM, však tvrdí, že Komisia by mala prestať používať peniaze EÚ, vyčlenené na pomoc, na uľahčenie zaangažovania sa súkromného sektora vo vodárenských a čistiacich službách v chudobných krajinách. Mala by tiež prestať požadovať prístup na trh vodárenských služieb v rámci medzinárodných obchodných rokovaní. Namiesto toho koalícia volá po zvýšených verejných investíciách do sektora vodárenstva a čistiacich služieb, čo sa opiera o „podporu rozvoju silných verejných služieb na globálnom Juhu prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev“.

„Zlyhané privatizačné projekty na mnohých miestach od Bolívie po Filipíny ukazujú, že súkromné nie je nevyhnutne lepšie než verejné. Donori ako Európska komisia by mali uznať, že 90% celosvetových vodných zásob je stále prevádzkovaných a manažovaných ako verejné podniky. Na globálnom Juhu existuje mnoho dôkazov o tom, že je možné zlepšiť verejnú dodávku vody a že slabiny verejného poskytovania nie sú neprekonateľné,“ povedala Mary Ann Manahanová, výskumníčka vo Focus on the Global South.

Riaditeľ WDM Benedict Southworth na margo správy WDM povedal, že v krajinách od Brazílie po Ugandu platí: „Verejní poskytovatelia dodávajú chudobným komunitám čistú vodu a zároveň prevádzkujú tieto služby zodpovedným a transparentným spôsobom voči ľuďom, ktorým slúžia. Otázkou však je, či to donori počujú?“

Medzitým Komisia plánuje usporiadať konferenciu pri príležitosti Svetového dňa vody, kde by sa diskutovalo o pokroku, dosiahnutom v rámci Rámcovej smernice o vode – hlavnom legislatívnom akte politiky EÚ v oblasti vodárenstva, ako aj diskutovať o ďalších výzvach.

Ešte pred začiatkom konferencie vyzvala celosvetová mimovládna organizácia WWF EÚ k tomu, aby: „vystupňovala svoje úsilie a ambície pri implementácii tejto prelomovej legislatívy a vytvorila tak situáciu, v ktorej dochádza k menšiemu plytvaniu našou vodou, aby mala voda, ktorú používame, spravodlivú cenu, aby tí, ktorí znečisťujú, boli nútení platiť a aby sa s odpadom zaobchádzalo tak, ako sa má a nie aby sa dostával priamo do vodných tokov.“