Rumunsko dostane od EÚ doteraz najvyššiu pomoc

Pozadie:

Na jarnom summite v Bruseli (19. a 20. marca) sa lídri dohodli na zvýšení záchranných kapacít EÚ pre členské krajiny, ktoré nie sú v eurozóne z 25 miliárd na 50 miliárd eur.

Túto formu pomoci doteraz využilo Maďarsko (október 2008) vo výške 6,5 miliardy eur. Už vtedy predstavitelia EÚ zdvihli strop záchranných balíkov z 12 na 25 miliárd eur. Prostriedky pochádzajú z finančných trhov. Komisia požičiava peniaze využitím denominovaných európskych dlhopisov.

Ďalšou krajinou bolo Lotyšsko, ktoré potrebovalo 7,5 miliard eur. Na balíku sa podieľala EÚ, MMF, Svetová banka, škandinávske krajiny, Česká republika, Poľsko a Estónsko.

Rumunsko s EK a MMF začalo o pomoci vyjednávať začiatkom marca.

Otázky:

Delegácia Medzinárodného menového fondu v Bukurešti včera (25. marca) vyhlásila, že uzavrela rokovania o finančnej pomoci pre Rumunsko. Na celkovo 20-miliardovom balíku sa MMF bude podieľať čiastkou 12,9 miliárd eur, EK 5 miliardami eur a Svetová banka 1,5 miliardy eur. Približne miliardu eur poskytnú iné finančné inštitúcie.

Rumunsko nebude musieť platiť žiadne úroky počas prvých dvoch rokov a potom bude nasledovať splatné obdobie, ktoré bude trvať 3 až 5 rokov. Jeffrey Franks, ktorý bol na čele tímu MMF, vysvetlil, že dohodu, ktorú podpísali s rumunskou vládou, bude analyzovať washingtonský manažment fondu. Prvé čiastky pôžičky bude mať krajina k dispozícii v máji. Úroková sadzba sa bude pohybovať okolo 3,6 %.

Filip Keereman, reprezentant Európskej komisie v Bukurešti povedal, že poskytnutie čiastky od EÚ bude chvíľku trvať. Komisia musí najprv dať návrh Rade ministrov, ktorá by ho mala prijať začiatkom mája. Peniaze by podľa jeho slov mali byť dostupné od júla.

Na otázku aké podmienky sú súčasťou dohody Keereman povedal. „Dôležitá je najmä podmienka, ktorá sa týka rozpočtu. Budúci rok bude deficit ešte veľký. Ale v roku 2011 chceme, aby Rumunsko opustilo zónu nadmerného deficitu.

Mihai Tanasescu, rumunský predstaviteľ v MMF povedal pre HotNews.ro, že Komisia môže požiadať o 2,3-percentný úrok na prvú splátku.