Rusko prilákalo rekordne veľa investícií

Rusko v roku 2007 prilákalo priame zahraničné investície vo výške 52 mld. amerických dolárov. Ďalších 46 mld. dolárov investovali ruské firmy v zahraničí, konštatuje najnovšia správa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Najväčší nárast (3x) zaznamenali investície do prírodných zdrojov.

Hoci boli investície v roku 2007 v Rusku historicky najvyššie, Moskva má stále veľký priestor pre zvýšenie zahraničného balíka v budúcnosti. Problémom, ktorý musí odstrániť, je predovšetkým intervenčná a nepredvídateľná politika vlády a neprehľadnosť daňového systému. Súčasný hospodársky rast Ruska vychádza predovšetkým z vysokých cien energetických zdrojov na svetových trhoch, ktoré ak klesnú, Rusko môže mať problém, upozorňuje správa. Ďalším limitom je najmä nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Správa okrem iného analyzovala aj vybrané sektory hospodárstva. Vyzdvihuje skutočnosť, že Kremeľ prijal v máji 2008 nové regulačné pravidlá, v ktorých označil 42 sektorov za strategické. Znamená to okrem iného to, že ak bude chcieť firma v danom odvetví podnikať, bude musieť najskôr získať povolenie od odbornej komisie zostavenej vládou. Takýto mechanizmus by mal vniesť viac transparentnosti na ruský trh. Odhliadnuc od májovej legislatívy, snaha bojovať proti korupcii je jednou z priorít nového ruského prezidenta, Dmitrija Medvedeva (EurActiv 01/08/08).

Pomerne rôznorodá je situácia na energetickom trhu. Zatiaľ čo v oblasti ťažby a obchodovania s ropou a zemným plynom Moskva posilnila svoje postavenie, sektor elektrickej energie sa postupne otvára aj zahraničným firmám. Pokrok zaznamenali ruské firmy aj v oblasti spoločensky zodpovedného správania sa.

Rusko je jednou z krajín, ktoré OECD v máji 2007 pozvala k rokovaciemu stolu, ktorého výsledkom by malo byť členstvo. Okrem Ruska s medzinárodnou organizáciou takto rokujú: Izrael, Slovinsko, Chile a Estónsko.