Rusko vstúpilo do WTO

zdroj: TASR

V stredu 22. augusta Ruská federácia vstúpila do WTO ako jej 156. člen. V piatok sa ďalším členom stane ostrovný štát Vanuatu.

Generálny tajomník WTO Pascal Lamy, ktorý v rokoch 1999-2004 pôsobil ako komisár EÚ pre obchod, uviedol, že nové pristúpenia sú „obzvlášť dôležité, keďže svet prechádza problémovým obdobím a naďalej trpí jednou z najhorších svetových hospodárskych kríz, ktoré máme v pamäti. Pripojenie sa k WTO je znakom dôvery v organizáciu a v to, čo dokáže urobiť pre svojich členov.“

„Dnešný vstup Ruska do WTO je významným krokom v jeho ďalšej integrácii do svetového hospodárstva,“ reagoval súčasný komisár EÚ pre obchod Karel De Gucht. „Uľahčí to investície a obchod, pomôže zrýchliť modernizáciu ruského hospodárstva a prinesie množstvo obchodných príležitostí pre ruské a európske spoločnosti. Verím, že Rusko bude dodržiavať medzinárodné obchodné pravidlá a normy, ku ktorým sa zaviazalo.“

Vstup Ruska privítal aj predseda Európskej komisie José Manuel Barroso. Poukázal na to, že Rusko je tretím najväčším obchodným partnerom EÚ a veľmi dôležitým trhom pre exportérov a investorov z EÚ. Od ruského členstva vo WTO si sľubuje kvalitatívnu zmenu v súčasnom režime.

Podľa  ruského ministerstva pre hospodársky rozvoj vstup do WTO prinesie krajine nižšie ceny pre dovážané a domáce tovary. Výpočty Svetovej banky hovoria, že v prvých troch rokoch členstva by sa HDP mohlo zvýšiť ročne o 3,3 % a neskôr pravdepodobne ešte zvýšiť.

Agentúra RIA Novosti uviedla, že v samotnom Rusku sa ozývajú kritické hlasy. Podľa nich bude mať členstvo neblahý vplyv na suverenitu a bezpečnosť a mohlo by zruinovať celé odvetvia domácej ekonomiky ako je poľnohospodárstvo či výroba automobilov.

Obchod EÚ – Rusko v číslach

Rusko je po USA a Číne tretím najväčším obchodným partnerom EÚ a Únia je zase najväčším obchodným partnerom v Rusku s podielom asi 45 % na celkovom obchode krajiny.

Hodnota vývozu z EÚ do Ruska dosiahla v roku 2011 objem 108,4 miliardy eur, dovoz z Ruska do EÚ bol na úrovni 199,5 miliardy eur. Hodnota celkového obchodu s tovarom bola 308 miliárd eur, čo znamená nárast v porovnaní s úrovňou 244 miliárd eur v roku 2010.

EÚ do Ruska vyváža najmä autá, lieky, automobilové súčiastky, telefóny a ich súčiastky a traktory. Naopak Únia dováža hlavne suroviny. Dovoz ropy (surovej i rafinovanej) činil v minulom roku hodnotu 130 miliárd eur a dovoz plynu dosiahol úroveň 24 miliárd eur. Rusko sa zaviazalo, že pokiaľ ide o tieto produkty, ako aj ďalšie dôležité suroviny, obmedzí svoje vývozné clá.

Voľnejšie tovary a služby

Hlavné zmeny súvisiace so vstupom Ruska do WTO sa týkajú zlepšenia prístupu na trh pre tovar a služby. Dovozné clo na tovar sa zníži zo súčasného priemeru 10 % na priemer 7,8 %. V niektorých dôležitých odvetviach, ako je automobilový priemysel, je zníženie dovozného cla výraznejšie, a to zo súčasných 30 % na 25 % hneď po pristúpení a na 15 % po 7 rokoch.

Odhaduje sa, že celkové zníženie cla ušetrí vývozcom z EÚ na dovoznom cle ročne 2,5 miliardy eur. Okrem toho sa odhaduje, že zníženie cla bude motiváciou na dodatočný vývoz EÚ do Ruska v hodnote 3,9 miliardy eur ročne.

V telekomunikačnom odvetví Rusko postupne do 4 rokov odstráni súčasné obmedzenia vlastníckeho podielu (49 %) pre investorov zo zahraničia. Vstup Ruska do WTO bude mať vplyv aj na viacero regulačných otázok vrátane sanitárnych a fytosanitárnych pravidiel, colných postupov a práv duševného vlastníctva.

Európska komisia poznamenala, že niektoré nedávno prijaté alebo navrhnuté ruské právne predpisy nie sú v súlade so záväzkami Ruska a môžu byť prekážkou pre ostatných členov WTO v plnom využívaní výhod, ktoré očakávajú od jeho vstupu do WTO. EÚ sa zvlášť obáva návrhu nového právneho predpisu stanovujúceho recyklačný poplatok, ktorý by mohol byť diskriminačný, pokiaľ ide o dovezené vozidlá, a dúfa, že tento právny predpis nebude prijatý.

S USA stále sovietske obmedzenia

Pravidlá WTO sa nebudú vzťahovať na obchod Ruska s USA, vzhľadom na zákon Jackson-Vanik z roku 1974. Na jeho základe je stále v platnosti obmedzenie obchodu s vtedajším Sovietskym zväzom a ďalšími netrhovými ekonomikami, ktoré obmedzovali migráciu a ďalšie ľudské práva.

Hoci viacerí ekonómovia i politici hovoria o jeho zrušení, dosiaľ sa tak nestalo.