S vlastnou menou?

Krátka správa:

Krajina vyjadrila svoje obavy z rozdielov medzi bulharskou cyrilikou a latinkou, ktorá sa používa v ostatných európskych krajinách, v súvislosti s opakovanou požiadavkou Európskej centrálnej banky (ECB), že ‘euro’ sa má písať a vyslovovať s písmenom ‘u’ a nie ‘v’ , ako by si to Bulhari želali (‘evro’). 

V snahe vyriešiť túto otázku ešte pred vstupom Bulharska do EÚ na začiatku budúceho roku sa 10. novembra 2006 bulharský Minister pre štátnu administratívu Nikolay Vassilev stretol s predstaviteľmi EÚ, aby predostrel svoje argumenty týkajúce sa problému. Myslí si, že regulatívy EÚ pripúšťajú rozdiely medzi cyrilikou a latinkou a slovo ‘evro’ sa už stalo oficiálnou súčasťou bulharského jazyka.

„Mali by sme upraviť Zmluvu o pristúpení kvôli jazykovedcom z ECB?“
Nikolay Vassilev, bulharský Minister pre štátnu administratívu

Vassilev uviedol: „Trvá to už istú dobu, čo je ‘evro’ jediným spôsobom, akým približne 8 miliónov občanov Bulharska vyslovuje a píše názov spoločnej európskej meny. Evro je pre bulharský jazyk prirodzenejšie – keďže i Európu voláme ‘Evropa’, namiesto Eugena hovoríme ‘Evgeni’ a ekvivalentom eutanázie je ‘evtanazia’. Avšak ECB chce trvať na tom, aby sa ‘euro’ písalo a vyslovovalo po bulharsky spôsobom, ktorý je nám cudzí. V Zmluve o pristúpení sa ‘euro’ spomína niekoľko krát a v bulharskej verzii sa toto slovo zakaždým píše ako ‘evro’. Mali by sme teda upraviť Zmluvu kvôli jazykovedcom z ECB? To si nemyslím. Prečo nemáme namiesto toho radšej pekný znak € … a nenecháme každý národ na Zemi vyslovovať toto slovo v súlade s jeho jazykovými tradíciami?“

Hovorca ECB Niels Bünemann povedal pre EurActiv: „Európska rada rozhodla tak, že názov jednotnej európskej meny má byť ‘euro’, a tento názov musí byť rovnaký vo všetkých úradných jazykoch EÚ, pričom berieme do úvahy aj odlišné abecedy.“