Sankcie pre zadĺžené ekonomiky sa pomaly črtajú

Krajiny napríklad predbežne kývli na to, že niektoré údaje z návrhov národných rozpočtov budú posielať na analýzu do Bruselu. Sankcie pre nezodpovedné štáty by mali byť po novom odstupňované. Súčasný Pakt rastu a stability totiž obsahuje len tzv. tažké sankcie, ktoré Rada nikdy nebola ochotná aplikovať.

V situácii, kedy väčšina krajín nespĺňala hranicu rozpočtového deficitu, nebolo realistické uplatniť postih suspendácie hlasovacích práv v Rade.

Preto sa štáty zhodli, že nástroje, ktoré majú pomôcť udržať 3 % strop deficitu, musia byť rôznorodé. Ich uplatňovanie by malo začať ešte pred tým ako schodok dosiahne nepovolenú výšku, ak budú existovať znepokojujúce signály o stave verejných financií niektorého štátu.

Medzi údajmi z rozpočtov, ktoré budú štáty ax ante každú jar (pred schválením v národných parlamentoch) reportovať na európsku úroveň by mali byť  – celkové prijmy, ciele vo výdakvoch aj predpokladaná výška deficitu. Ropzpočty národných štátov ale podľa Van Rompuya nebudú „detailne kontrolované“, ani sa o nich nebude rozhodovať v európskych inštiuciách. Štátom budú odporučené opatrenia, ktoré majú podniknúť, aby verejné financie udržali v záujme celej eurozóny pod kontrolou.

Väčšia váhu bude pri posudzovaní fiškálneho zdravia krajiny Brusel klásť na výšku celkového verejného dlhu, nie len schodku aktuálneho pre daný rok.

Herman Van Rompuny, ktorý pracovnej skupine zloženej prevažne z ministrov financií členských štátov predsedá, bude informovať o pokroku pracovnej skupiny lídrom EU 17. júna. Celá reforma Paktu stability a hospodárskeho riadenia by mala byť hotová podľa predsedu Európskej rady do októbra.

Nie je zatiaľ isté, či celú kontrolu dostane do rúk Európska komisia alebo bude, ako niektorí členovia žiadajú, vytvorený za týmto účelom nový orgán. Predpokladá sa ale posilnenie postavenia komisára pre hospodárske amenové záležitosti, ktorým je teraz Fín Olli Rehn.

Pomoc eurozóne

Vyššie spomenuté opatrenia majú eliminovať potrebu ad hoc záchranných mechanizmov, ako je ten, ktorého detaily včera dohadovali ministri financií krajín eurozóny v Luxemburgu. Jeho podstatou je 750 miliardový garančný fond určený pre prípad problémov ďalších štátov používajúcich spoločnú menu.

Podľa predsedu Euroskupiny Jean-Claude Junckera sa podarilo ošetriť nemecké výhrady k 440 miliardovému systému pôžičkových garancií (‘Special Purpose Vehicle’, SPV). Tento finančný nástroj niektorí prirovnávajú ku koncpetu tzv. európskych dlhopisov.

Ministri sa dohodli, že fond bude formálne registrovaný v Luxembursku, kedže sa tam nachádza aj Európska investičná banka, ktorá sa na zostavovaní SPV podieľala.

Všeobecen sú medzi naväčšími kandidátmi na prípadnú pomoc uvádzané Portugalsko, Španielsko, Írsko či Taliansko. Kvôli vysokému verejnému dlhu sa v poslednom čase uvádza tiež aj Belgicko

Utorkové rokovania ministrov budú pokračovať diskusiou o stratégii EÚ 2020.