Sarkozy: „Európa potrebuje ochranu“

Krátka správa

Francúzsko má všetky nástroje potrebné na prežitie v globalizovanej ekonomike, uisťoval 9. novembra 2006 budúci kandidát pravice na post francúzskeho prezidenta Nicolas Sarkozy. Občania však podľa neho musia byť pripravení, len tak ostanú medzi tými, ktorí z globalizácie profitujú.

„Ak chcete zvíťaziť v globalizácii, musíte investovať viac ako iní a rýchlejšie ako iní“, povedal a za prioritné oblasti určil vyššie vzdelávanie, výskum a vedu. Francúzsko tiež môže stimulovať svoje hospodárstvo znížením daní z príjmu, pre posilnenie zamestnanosti a spotreby, a dlhším pracovným časom. „Aký má zmysel mať voľný čas, ak svojim deťom nedokážete zabezpečiť vzdelanie?“, pýtal sa Sarkozy s odkazom na 35-hodinový pracovný týždeň zavedený socialistami.

Sarkozy tiež dodal, že Francúzsko nemôže čeliť globalizácii osamote. Potrebuje silnú Európu, ktorá chráni občanov pred negatívnymi dopadmi globalizácie, a nie Úniu realizujúcu monetárnu politiku, ktorá ignoruje obavy v súvislosti s rastom a nezamestnanosťou, ani Úniu presadzujúci politiku konkurencie, ktorá poškodzuje európsky priemysel.

„Už predsa nie je možné, aby bol termín „európske preferencie“ neslušným, keď každý deň vidím znaky amerických preferencií, kanadských preferencií, čínskych preferencií, či indických preferencií. Vo vzťahoch EÚ s inými regiónmi sveta musí byť reciprocita pravidlom.“

Francúzski voliči odmietli minulý rok ústavnú zmluvu aj preto, že vinili Brusel z údajnej neschopnosti Francúzska chrániť si pracovné miesta pred konkurenciou krajín s lacnejšou pracovnou silou.

Sarkozy od Európy žiadal, aby reagovala ochranou svojich občanov „rovnako, ako to robia iné krajiny“, inak „bude triumfovať protekcionizmus a preváži národný egoizmus, európsky projekt sa rozpadne“.