Sarkozy pripustil možnosť reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky

Zdroj: www.elysee.fr

Krátka správa

Vo svojom prvom zásadnom prejave o poľnohospodárskej politike, 11. septembra 2001, sa francúzsky prezident snažil získať na svoju stranu vidiecke obyvateľstvo, medzi ktorým nemá veľmi silnú dôveru pokiaľ ide o poľnohospodársku politiku. Mnohí obyvatelia francúzskeho vidieka si myslia, že prezident bude ochotný k väčším ústupkom voči EÚ a WTO, než jeho predchodcovia, ktorí tvrdo bránili vysoké výdavky Únie na podpory farmárom. V súčasnosti totiž CAP predstavuje asi 44% rozpočtu Únie – približne 55 miliárd eur v roku 2007.

Na stretnutí chovateľov hovädzieho dobytka v Rennes, hlavnom meste prevažne rurálneho regiónu Bretónsko, sa Sarkozy snažil podobné obavy rozptýliť. Zdôrazňoval, že zdieľa hodnoty svojho publika: „To že som z mesta neznamená, že nepočúvam na slovo poľnohospodárstvo. Vaše hodnoty, ktoré vyživujú francúzsku spoločnosť… zdieľam v najvyššej možnej miere.“

Súčasne však podčiarkol potrebu reformy. Oznámil, že diskusie začnú počas Francúzskeho predsedníctva v druhej polovici 2008: „Chcem vytvoriť pre tento sektor, ktorý považujem za strategický, nové ambície… Chcem novú CAP.“ Jasne tiež stanovil časový rámec reformy: „Dnešná CAP nemôže odpovedať na výzvy obdobia po roku 2013.“ Sarkozyho prvé päťročné volebné obdobie uplynie v roku 2012.

Počas rokovaní o súčasnej finančnej perspektíve Francúzsko len veľmi neochotne súhlasilo s tým, že bude Spoločná poľnohospodárska politika  roku 2008 revidovaná. V Rennes Sarkozy vyhlásil, že uprednostňuje garantované vyššie ceny pred subvenciami. „Chcem, aby boli naši farmári schopní normálne vyžiť z ceny, za ktorú predajú svoje produkty.“

Dodal tiež, že úroveň výdavkov na CAP nemôže byť radikálne znížená: „CAP bude musieť byť vytvorená podľa nespochybniteľného princípu preferencií Spoločenstva, ktoré budú nové ciele spĺňať ambicióznymi nástrojmi a rozpočtom.“ Časť výdavkov má byť podľa prezidenta určená na „stabilizáciu trhu“.

Sarkozy prisľúbil, že zachová tvrdý postoj Francúzska v rokovaniach vo WTO: „Rokovania vo WTo musia byť opätovne naštartované na zdravom základe a vyjasnených cieľoch… Nemôžeme dovoliť, aby naše farmárstvo trpelo environmentálnym dumpingom, sociálnym dumpingom, fiškálnym dumpingom a menovým dumpingom.“