Slaniská a pieskové duny na južnom Slovensku zachránil eurofondový projekt

Kriticky ohrozená gáfrovka ročná, ktorá rastie v takzvaných "slaných okách". [Autor: Viera Šefferová Stanová]

Projekt, vďaka ktorému na Slovensku prežili vzácne rastliny gáfrovka ročná alebo limonka Gmelinova uhorská, Európska komisia ho tento rok vybrala medzi päť najlepších projektov podporených z environmentálneho programu LIFE.

Vzácne slaniská a pieskové duny na Slovensku vznikli vďaka dlhoročnému tradičnému hospodáreniu. To sa teraz do oblasti vrátilo vďaka projektu za takmer 2,4 milióna eur. Tri štvrtiny prostriedkov tvorili eurofondy.

Ochranári po skončení projektu zaznamenali napríklad zvýšený výskyt kriticky ohrozenej gáfrovky ročnej alebo limonky Gmelinovej uhorskej. Na obnovených mokrých lúkach tiež po dlhej dobe oddychoval chránený vták hvizdák malý.

Komisia na projekte ocenila najmä spoluprácu s miestnymi farmármi a obyvateľmi a príspevok k regionálnemu rozvoju oblastí s vysokou nezamestnanosťou.

Regióny, ktoré využívajú eurofondy na cezhraničnú spoluprácu, majú vyšší hospodársky rast

Eurofondové projekty, do ktorých je zapojených viac členských krajín, sú menej náchylné na korupciu a neefektívne plytvanie peniazmi, tvrdí nová štúdia. Veľké regióny vďaka výmene skúseností zároveň môžu potiahnuť tie menšie, bohatšie zase tie menej rozvinuté.

Upratovanie a zasoľovanie

Projekt záchrany slanísk a pieskových dún pozostával z niekoľkých fáz. Pre každé z 15 území európskeho významu odborníci najprv navrhli správny spôsob obnovy.

„Kľúčová aktivita bola oživenie procesu zasoľovania – vytvorili sme ‚slané ostrovy’. Na 33 mikrolokalitách o celkovej ploche dva hektáre sme odstránili vrchnú vrstvu pôdy, čo podporilo zrážanie solí z podzemnej vody na povrchu,“ opísala pre EURACTIV.sk Viera Šefferová Stanová z Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne, ktorý projekt koordinoval.

Na niektorých miestach tiež museli ochranári odstrániť nelegálne skládky odpadu alebo invazívne dreviny. Zasypali tiež Kamenínsky odvodňovací kanál dlhý takmer pol kilometra.

Návrat dobytka

Najrozsiahlejšie slaniskové lúky sa nachádzajú medzi obcami Kamenný Most a Kamenín. Aj sem sa vďaka projektu vracajú vzácne slanomilné druhy.

Prispieva k tomu aj zmiešané stádo koní, kráv, oviec a kôz, ktoré sa v lokalite pasie. Dotácia z EÚ umožnila stavbu prístrešku pre zvieratá, napájadla a oplotenia, ktoré bráni úniku zvierat na okolitú poľnohospodársku pôdu.

Na Slovensku sa môže uloviť 35 vlkov, europoslanci chcú vedieť názor Komisie

Rezort pôdohospodárstva tvrdí, že populácia vlka je na dobrej úrovni a možno ho loviť bez negatívneho dopadu. Environmentálne mimovládky a 60-tisíc ľudí však vyzývajú na úplný zákaz lovu. Obe strany argumentujú predchádzaním hospodárskych škôd.

„Je dôležité si uvedomiť, že aj keď je územie chránené, nie sú v ňom zakázané všetky činnosti. Práve naopak. Návrat k tradičnej pastve je ideálnym spôsobom zachovania týchto prírodných fenoménov,“ vysvetľujú ochranári na stránke, kde Kamenínske slanisko uvádzajú ako príklad dobrej praxe.

Zvieratá podľa ochranárov udržujú nízky porast bylín a zabezpečujú narušovanie povrchu pôdy. Tým podporujú šírenie slanomilných druhov a zároveň zabraňujú šíreniu náletových drevín a inváznych druhov.

Pastva bola dokopy obnovená na ôsmich lokalitách s celkovou rozlohou 350 hektárov. Poľnohospodárov projekt motivoval najmä investíciami do pasienkovej infraštruktúry a zvierat.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press