Slovenská inflácia na vzostupe

Zdroj: Národná banka Slovenska

Krátka správa:

Vysoké svetové ceny potravín a ropy vyšvihli decembrovú slovenskú infláciu na rekordnú úroveň 3,4%. Informáciu zverejnil Štatistický úrad. Je to o 0,3 percentuálneho bodu viac ako v novembri.

„Za vyššou infláciou sú drahšie potraviny, energie a taktiež vyššie ceny niektorých služieb, ktorých novembrový nárast bol ešte tak trochu prekvapením,“ uviedla analytička Poštovej banky Eva Sárazová pre tvojepeniaze.sk.

Na zdražovaní sa najviac podieľali potraviny, konkrétne zelenina (najmä paprika, petržlen a karfiol), chlieb, oleje a tuky. Podľa Śtatistického úradu SR  potraviny zdraželi o 0,9%, doprava o 0,6%, odevy a obuv o 0,5%.

Splnenie Maastrichtského kritéria inflácie by to nemalo ohroziť. Analytici sa zhodujú na tom, že „inflačné kritérium na prijatie eura by sa malo splniť s dostatočnou rezervou,“ potvrdzuje Juraj Valachy z Tatra banky. Inflácia totiž rastie aj v eurozóne – v decembri dosiahla 3,1%.

Slovenský rast cien prekročil priemernú hodnotu inflácie v eurozóne o 0,3 percentuálneho bodu. Pre posudzovanie splnenia Maastrichtského kritéria to však nie je dôležité – podstatné je, aby slovenský priemer za uplynulých 12 mesiacov neprekročil referenčnú hodnotu inflácie. Vypočítava sa ako priemer troch krajín s najnižšou hodnotou inflácie v EÚ s voľnosťou 1,5 percentuálneho bodu. V novembri Slovensko túto podmienku spĺňalo – priemerná hodnota bola 2%, pričom referenčná hodnota EÚ zodpovedala 2,66%. Decembrové údaje ešte nie sú známe.

Vysoký rast cien trápi celú EÚ. V Česku dosiahla inflácia rekord za uplynulých šesť rokov – v decembri sa dostala na úroveň 5,4%. V pobaltí je situácia ešte horšia – Litva oznámila 8,1% a Lotyšsko 14,1%. Slovinsko čelí kritike za najvyššiu infláciu v eurozóne  – v decembri rástla tempom 5,7%.