Slovenská obchodná komora varuje premiéra pred federalizáciou Únie

Na archívnej snímke predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók. [TASR/Martin Baumann]

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) upozorňuje vládu na „úskalia“, ktoré Slovensku hrozia prijatím programu obnovy EÚ pre budúce generácie v objeme 750 miliárd eur.

Ako informoval TASR predseda komory Peter Mihók, v liste adresovanom premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) SOPK konštatuje, že vláda si musí ujasniť, či prijatím programu Slovensko speje k ďalšej federalizácii EÚ alebo či si chce Slovensko zachovať v strategických otázkach samostatnosť v rozhodovaní.

Členovia SOPK sa podieľajú na tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenska 84 percentami a na exporte Slovenska takmer 90 percentami.

Komora pripomína záväzok Slovenska podieľať sa na splácaní pôžičiek tých krajín, ktoré nebudú schopné plniť svoje finančné záväzky po roku 2028, ktorých výšku dnes nie je možné identifikovať.

„Na zabezpečenie návratnosti pôžičky v sume 750 miliárd eur, ktoré si Európska komisia (EK) zaobstará na finančných trhoch, dôjde k zadlženiu budúcich generácií až do roku 2058, možno aj dlhšie,“ zdôraznila komora.

„Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúceho programového obdobia a nedočerpanie značných financií z európskych fondov vníma SOPK situáciu ako vážnu a očakáva skorú prípravu a jasnú predstavu, kam budú smerovať a ako sa budú finančné zdroje z fondu obnovy a odolnosti Európskej únie na Slovensku využívať,“ dodala SOPK.

Európsky týždeň | Komisia navrhuje nové zdroje na financovanie protikrízového rozpočtu

V Európskom týždni hovoríme o výzve Komisie na otvorenie vnútorných hraníc v EÚ do konca júna a o návrhoch nových rozpočtových zdrojov, ktoré majú kryť investície do prekonávania následkov krízy.

Komora odporúča vláde pripraviť návrh štrukturálnych reforiem v čo najkratšom čase tak, aby bolo možné čerpať peniaze z fondu obnovy čo najskôr. „Časť alokovaných finančných prostriedkov by mala byť použiteľná aj na pokrytie reálnych potrieb hospodárstva SR,“ dodáva komora. Takisto odporúča bližšie definovať poplatky za možnosť podnikania veľkých korporácií na trhu EÚ a ďalšie navrhované zdroje budúcich príjmov Európskej komisie (EK).

Komora tiež upozorňuje na veľmi krátky čas na predloženie reformných projektov – prvý návrh má byť schvaľovaný už v apríli 2021. „Napriek argumentom Komisie ide o zadlžovanie budúcich generácií. Začiatok splácania je až v roku 2028 do roku 2058, teda v čase, keď sa vymení vedenie Európskej komisie a zloženie Európskeho parlamentu,“ kritizuje tiež komora.

SOPK si takisto myslí, že východiská pre rozdelenie finančných prostriedkov podľa nezamestnanosti či HDP v minulých rokoch nie sú adekvátne. Odporúča tiež stanoviť jasné a kontrolovateľné kritériá na čerpanie peňazí a zamerať sa na efektívne využitie a merateľnú návratnosť.