Slovenské jablko alebo karibský banán?

Krátka správa

„Európania jedia – a importujú – viac potravín [dovážaných z krajín] mimo EÚ ako predtým“, konštatuje štúdia o „Európskych stravovacích systémoch a meniacom sa svete.“ Jej výsledky boli predstavené v novembri 2007.

Stravovacie návyky Európanov môžu mať na spoločnosť hospodárske, politické a kultúrne dôsledky, tvrdia to autori spomenutej multidisciplinárnej štúdie. Skúmajú v nej, ako komplex technologických a politických faktorov, vrátane reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky, vplývajú na dostupnosť, prístup a využitie jednotlivých plodín. Vedci sa zamerali na preskúmanie celého procesu, ako sa dostane jedlo doslova z poľa na tanier.

O rastúcu spotrebu dovážaných potravín sa pričinili predovšetkým obchodné reťazce ako Tesco, Lidl, či Carrefour. Paul Watkiss, politický poradca z Oxfordu, poukazuje: „V posledných rokoch začala Európa obchodovať s mnohými rozvíjajúcimi sa krajinami.“ Podľa jeho slov je motiváciou k takémuto obchodu predovšetkým nízka cena práce a výrobných nákladov. Tieto krajiny dokážu mnohé komodity spracovať vo väčšom množstve lacnejšie ako členské štáty.

Rovnako sa zmenil aj postoj európskych spotrebiteľov k určitým typom ovocia a zeleniny. Vzhľadom na to, že obchodné reťazce majú svojich dodávateľov po celom svete, všetky plodiny sú dostupné na pultoch celoročne. Zaniká tak fenomén sezónnej ponuky.

Zákazníci si pomerne obľúbili nákup tzv. „pohodlných potravín.“ Inými slovami, čoraz častejšie idú na odbyt nakrájané, predvarené, či rôznym iným spôsobom balené výrobky, ktoré sú určené na priamu konzumáciu bez ďalšej úpravy. Správa poukazuje, že takto ponúkané tovary obsahujú aj veľké množstvo dovážaných prísad. Navyše krájanie, predvarenie a balenie sa zvyčajne nevykonáva na jednom mieste, teda je pravdepodobné, že ešte pred konzumáciou precestoval každý výrobok značný kus sveta.

„V priemere, 5% toho, čo kupujeme v supermarketoch, je obal„, tvrdí Watkiss. Obaly predstavujú pre životné prostredie značné bremeno. Navyše príliš intenzívne cestovanie ovocia a zeleniny po svete vedie podľa neho k „zahlcovaniu ciest, značnejšiemu ničeniu infraštruktúry, zvýšenej tvorbe znečisťujúcich emisií vrátane skleníkových plynov.“

Autori správy očakávajú, že dokument povedie európskych lídrov k zamysleniu sa nad efektívnosťou produkcie a konzumácie potravín, ale rovnako aj nad dôsledkami vyplývajúcimi z ich nadmernej prepravy.