Slovenské odbory sa migrantov neboja

Pozadie:

Mnohé krajiny Európskej únie trpia nedostatkom pracovníkov na určité profesie, najmä lekárov, remeselníkov a strojárov. Brusel vypočítal, že najbližších 20 rokov bude EÚ potrebovať 20 miliónov imigrantov. Komisár pre slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť Franco Frattini spolu s komisárom Vladimírom Špidlom, zodpovedným za sociálne veci a zamestnanosť chcú situáciu riešiť. Predložili návrh na vydávanie modrých kariet pre prisťahovalcov z tretích krajín.

Kvalifikovaní imigranti by tak mohli dva roky pracovať v členskej krajine EÚ a neskôr sa presídliť do inej členskej krajiny. Vďaka systému modrých kariet by jednoduchšie získavali pracovné povolenie a neskôr aj trvalý pobyt. Podľa komisárov by imigranti nemali pracovať za menej ako priemernú mzdu, čo by malo chrániť prisťahovalcov pred zneužívaním a domácich pracovníkov pred „sociálnym a platovým dumpingom.“ Zatiaľ čo 55% kvalifikovaných imigrantov celosvetovo si vyberie za svoj cieľ USA, iba 5% sa rozhodne pre Európu. Komisia to chce zmeniť.

Otázky:

Slovenskí odborári sa nového systému modrých kariet neboja. Sú presvedčení, že ak získajú dôstojné pracovné podmienky, nebudú znamenať žiadnu hrozbu pre domácu pracovnú silu. Konfederácia odborových zväzov zatiaľ nezaznamenala ani problémy s Rumunmi a Ukrajincami, ktorí na Slovensku pracujú a je ich stále viac.

Európski odborári a niektorí politici však vidia v  modrých kartách hrozbu. Obávajú sa, že znížia úroveň platov a sociálnych práv európskych pracovníkov. Nemecká konfederácia odborových zväzov by privítala, keby sa peniaze a energia investovali radšej do vzdelávania európskych pracovníkov.

Proti modrým kartám sa zdvihol aj politický odpor. Rakúsky kancelár Alfred Gusenbauer vyhlásil, že „nepotrebujeme tieto modré karty“ a návrh označil za „priveľa centralizácie“ na pracovnom trhu EÚ. Odmietavý postoj má aj slovenský poslanec za KDH Vladimír Palko. Modré karty označil za „omyl.“ Riešenie zlého demografického vývoja v Európe vidí skôr v podpore pôrodnosti. Najviac sa obáva prílevu moslimských prisťahovalcov. Tvrdí, že sa stále nevedia integrovať do európskej spoločnosti.

Podľa eurokomisára Vladimíra Špidlu takáto predstava nezodpovedá realite: „Hrôza z niektorých kultúrnych okruhov je znakom predsudku, nie reálnym posúdením situácie.“ Dodal, že imigračné prúdy do EÚ nie sú prevažne moslimské a navyše, „ťažko môžete akceptovať, že človek, ktorý pochádza z moslimskej krajiny je sám od seba nežiaduci a nebezpečný.“

Veľké výhrady voči návrhu má aj Nemecko. Očakáva sa, že výnimku zo systému modrých kariet by žiadali Veľká Británia, Írsko a Dánsko. Naopak Francúzky prezident Nicolas Sarkozy chce nový systém využiť a podstatne zvýšiť podiel kvalifikovaných imigrantov v krajine.

Pozície:

Vladimír Mojš, Konfederácia odborových zväzov SR: Modrých kariet sa neobáva. tvrdí, že ak by boli imigranti problém, cítili by to už dnes: „Na Slovensku pracuje veľa Rumunov a Ukrajincov nepočuli sme žiadnu sťažnosť, že by podkopávali sociálnu úroveň. Naopak, naši zamestnanci tvrdia, že niekedy majú imigranti lepšie podmienky ako domáci – do práce ich vozia a dávajú im aj ubytovanie.“

Konfederácia nemeckých odborov (DGB) vyžaduje, aby imigranti pracovali za rovnakých podmienok ako domáci. Žiadajú, aby sa krajina sama mohla rozhodnúť, koľko imigrantov príjme a aby sa venovala väčšia pozornosť vzdelávaniu: „Popri debate o európskej imigračnej politike by sme mali viac investovať do vzdelávania Európanov, aby sme využili náš vlastný ľudský kapitál v krajinách EÚ.“

Francúzska konfederácia kresťanských pracovníkov (CFTC) tiež podporuje väčší dôraz na vzdelávanie: „Európskych pracovníkov traba celoživotne vzdelávať, zaúčať ich do nových technológií… Nechceme, aby sem namiesto vzdelávania prišli pracovníci z tretích krajín.“

Eurokomisár pre sociálne veci Vladimír Špidla tvrdí, že myšlienka modrých kariet je správna, ale pripúšťa ešte diskusiu o návrhu, pretože „sa môžu ukázať veci, ktoré neboli dostatočne vzaté do úvahy.“ Dodal, že väčšina súčasných európskych  národov v minulosti vytlačila iné starobylé kmene a národy: „Celá Európa je založená na imigrácii – my všetci sme migranti.“

Robert Fico, predseda vlády SR: Migrácia v EÚ má podľa neho „predovšetkým pozitívne stránky.“ Odmieta obavy z prílevu migrantov a situáciu porovnáva s otvorením hraníc pri vstupe do Schengenského priestoru: „Časť Rakúšanov sa obáva, že keď sa odstránia aj posledné prekážky na hraniciach, mohlo by dochádzať k nejakej migrácii alebo ohrozovaniu ich pracovných miest. Žiadna z týchto hrozieb sa nenaplnila,“ čo podľa premiéra dokazujú príklady krajín ako Írsko či Veľká Británia.

Nicolas Sarkozy, francúzsky prezident: „Francúzsko potrebuje profesionálov najmä v oblastiach ako stavebníctvo, hotelierstvo a informatika.“ Zdôrazňuje, že do Francúzska prišlo v roku 2006 iba 11 tisíc imigrantov z profesionálnych dôvodov. Sarkozy to chce zmeniť: „Náš cieľ je zvýšiť profesionálnu imigráciu zo súčasných 7% na 50% z počtu prisťahovalcov, ktorí sa trvalo usadia vo Francúszku.“