Slovenské potraviny patria medzi najkvalitnejšie v Únii

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Ministerstvo pôdohospodárstva na základe analýzy výskytu zvyškov pesticídov v potravinách vyzýva k nákupu slovenských potravín.

Slovenské potraviny patria medzi najkvalitnejšie a najzdravšie v Európskej únii. Vyplýva to zo správy Výskumného ústavu potravinárskeho (NPPC – VÚP), ktorý skúmal, či potraviny a detská výživa, predávané na Slovensku, obsahujú zvyšky pesticídov.

Výskumný ústav minulý rok spolu analyzoval 469 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, olejnín, pochutín, hovädzej pečene, hydinového tuku, detskej a dojčenskej výživy.

Jeden alebo viac stôp po pesticídoch zistili pri viac ako každej druhej potravine (56 percent). Z nich bolo 16 vzoriek vyhodnotených ako nevyhovujúcich. Nevyhovujúce potraviny sú tie, ktoré podľa európskej legislatívy prekročia povolený limit pesticídov. Žiadne reziduá neboli zistené v 204 skúmaných potravinách, čo je 43 percentný podiel.

Zastupuje reťazce na Slovensku: Ponuku mäsa regulovať netreba, trh sa zreguluje sám

Kým pred piatimi rokmi rastlinné alternatívy v regáloch obchodov neboli, teraz sa predávajú na najlepších miestach, tvrdí predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu MARTIN KRAJČOVIČ. „No žiadny obchodník si nemôže dovoliť skrachovať len preto, že niektoré potraviny prestane ponúkať, kým konkurencia nie,“ hovorí.

Dobrou správou ale je, že z analýzy lepšie vyšli slovenské potraviny. Zo všetkých skúmaných potravín bolo 89 z domácej produkcie, zvyšok zo zahraničia. Žiadne stopy pesticídov nezistili u takmer 60 percent z nich. Naopak, zvyšky aktívnych látok ochranných prostriedkov sa našli v 39 percentách vybraných potravín. Išlo o jablká, rajčiny, jahody, broskyne, mrkvy, šalát, špenát, zemiaky, slivky a papriky. Ako nevyhovujúcu vyhodnotili len jedinú skúmanú vzorku slovenského pôvodu.

Z krajín EÚ bolo 239 vzoriek. Z nich zostatky pesticídov našli v 52 percentách. Nevyhovujúcich bolo päť vzoriek.

Najvyššia frekvencia nálezov rezíduí pesticídov bola pri potravinách z tretích krajín – až 67 percent.

„Z uvedených výsledkov testovania potravín vyplýva, že slovenské potraviny sú v porovnaní s inými krajinami vysoko kvalitné a zdravotne nezávadné. Aj preto by sa naši spotrebitelia mali zamerať pri nakupovaní potravín na rozlišovanie pôvodu a uprednostniť čo najviac tovarov z domácej produkcie,“ okomentovalo výsledky analýzy ministerstvo pôdohospodárstva.

Ekopotraviny sú zdravšie: Komisia predstavila plán na podporu ekofariem

Európska komisia predstavila plán, ako chce dosiahnuť, aby ekofarmy pokrývali 25 percent poľnohospodárskej plochy. Spoločná poľnohospodárska politika dá peniaze a nový akčný plán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu zaistí zvýšenie dopytu po ekopotravinách.  

Pesticídy, alebo ochranné prípravky proti škodlivým organizmom, ktoré sa aplikujú pri pestovaní, skladovaní či distribúcii, môžu v potravinách pretrvať dlhú dobu. Často pritom obsahujú toxické látky, ktorú sú pre ľudské zdravie veľmi rizikové.

Každej členskej krajine z európskej legislatívy vyplýva povinnosť skúmať zostatky pesticídov v potravinách a o výsledkoch informovať Európsky úrad bezpečnosti potravín (EFSA).

Najčastejším miestom odberu vzoriek, ktoré boli odobraté v súlade s kontrolným programom na rok 2020, boli distribučné sklady a predajne obchodných reťazcov, veľkosklady a tiež maloobchodné subjekty.