Slovenskí odborári vyrazia do ulíc

Krátka správa:

V slovinskej Ľubľane sa 5. apríla zíde zhruba 40 tisíc odborárov z celej EÚ, aby protestným pochodom žiadali vyšší rast miezd. V tom čase budú v hlavnom meste predsedníckej krajiny únie rokovať ministri financií a vedenie Európskej centrálnej banky. Odborári im chcú dať jasne najavo svoje požiadavky: „Chceme vyššie mzdy a chceme ich rýchlo!,“ vyhlásil John Monks, generálny tajomník Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC).

V Ľubľane nebudú chýbať ani zástupcovia zo Slovenska. Ľubomír Čierny z KOZ potvrdil, že do Slovinska vypravia niekoľko autobusov odborárov a pridá sa aj prezident KOZ Miroslav Gazdík.

Na Slovensku rastú reálne mzdy (4%) rýchlejšie ako inflácia (3,1%) a vzhľadom na nedostatok pracovnej sily v niektorých sektoroch (stavebníctvo, automobilový a elektrotechnický priemysel) by nárast platov mohol byť ešte výraznejší. Odborárom to však nestačí. Ľubomír Čierny vysvetľuje, že „vzhľadom na rekordný rast produktivity práce a HDP na Slovensku, by aj mzdy mali rásť o veľa rýchlejšie.“ Tento „nepomer“ je podľa odborárov veľmi výrazný najmä v niektorých progresívnych odvetviach – ako strojárstvo – kde rast produktivity dosahuje až 15%, čo sa o platoch nedá povedať.

V EÚ je rast hodinových mzdových nákladov 2,5% ročne, pričom inflácia prekročila 3%. Ekonomický rast však spomalil a kolíše na hranici 2%. Šéf ECB Jean-Claude Trichet už 10. januára varoval, aby táto situácia neviedla k tlakom na zvyšovanie miezd, pretože by to vytvorilo len ďalší impulz pre rast cien.

Odborári podobné varovania odmietajú: „Nemôžeme  urobiť nič s rastúcimi cenami ropy ani potravín, ale môžeme urobiť niečo s tým, ako sú ľudia platení,“ vyhlásil európsky odborársky predák Monks. Zároveň odkázal vedeniu ECB, aby podobné výzvy na platovú striedmosť adresovala manažérom vo vedení spoločností, ktorí majú „obrovský mzdový rast a bonusy.“

Európska kampaň odborárov za vyššie mzdy má trvať tak dlho, „pokiaľ európski pracovníci nedostanú spravodlivé podmienky.“